Odnalezione w tłumaczeniu 2017


Prelegentka panelu „Tłumacz w akcji”, reprezentująca język węgierski, Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”, 6 kwietnia 2017 (link)

Odnalezione w tłumaczeniu 2017 - Tłumacz w akcji

Odnalezione w tłumaczeniu 2017 – Tłumacz w akcji