Z rodziną nie tylko na zdjęciu


Niekiedy dobrze jest zrobić sobie małą powtórkę z określonego zasobu słownictwa, nawet jeśli zdaje nam się, że już nic nas w tym temacie nie zaskoczy. Dziś proponuję Wam odświeżenie słówek o pokrewieństwie i powinowactwie (za niezawodną Wikipedią):

 • Vérrokonság: leszármazás útján létrejött rokoni kapcsolat. A vérrokonságba nemcsak a vér szerinti rokonok, le- és felmenők, hanem az adoptáció (örökbefogadás) útján bekerültek is beleszámítanak.
 • Házassági rokonság: házasság útján létrejövő rokoni kapcsolat, a házasság révén a két rokonsági csoport tagjai passzívan, elhatározásuktól függetlenül kerülnek rokoni kapcsolatba.
 • Műrokonság: Nem vérrokon személyek szabad elhatározásukból a rokonsággal egyenértékű kapcsolata, amelyet valamilyen aktussal megerősítenek, az egész közösség tudomására hozzák s a kapcsolat konzekvenciáit viselik. A műrokonság nem azonos a házassági rokonsággal, nem érinti a két egyén rokonait (pl.: keresztszülőség/komaság, tejtestvérség, vértestvérség).

Vérrokonság

 • Egyenes ági:
  • szülői rokonság (felmenői ág – apai ág, anyai ág):
   • 1. fok: szülő: apa, anya (valakinek az apja, anyja; édesapa, édesanya; bizalmas: apu – valaki apukája, anyu – valaki anyukája; saját szülők vonatkozásában: apuci, anyuci; erdélyi szociolektusokban: mámá, tátá rövid 'á’ hangzókkal. IPA: /ˈmama/; /ˈtata/)
   • 2. fok: nagyszülő: nagyapa, nagyanya (bizalmas: nagypapa, papa, papi; erdélyi szociolektusokban: tata; nagymama, mama, mami, nagyi)
   • 3. fok: dédszülő: dédapa, dédanya (bizalmas: dédpapa, dédmama, dédi)
   • 4. fok: ükszülő: ükapa, ükanya (bizalmas: ükpapa, ükmama)
   • 5. fok: szépszülő: szépapa, szépanya (bizalmas: széppapa, szépmama)
   • 6. foktól: ős, előd vagy felmenő: ősapa, ősanya
  • leszármazási rokonság (lemenői ág):
   • 1. fok: gyerek: fiúgyerek, lánygyerek (valakinek a gyerekefia, lánya)
   • 2. fok: unoka: fiúunoka, lányunoka
   • 3. fok: dédunoka: fiúdédunoka, lánydédunoka
   • 4. fok: ükunoka: fiúükunoka, lányükunoka
   • 5. fok: szépunoka: fiúszépunoka, lányszépunoka
   • 6. foktól: leszármazott, utód vagy lemenő: fiúutód, lányutód
 • Oldalági:
  • testvér:
   • fiútestvér vagy fivér
    • bátya: valakinek az idősebb fiútestvére
    • öcs: valakinek a fiatalabb fiútestvére
   • lánytestvér vagy nővér (ez utóbbi csak az idősebb lánytestvért jelenti)
    • nővér vagy néne: valakinek az idősebb lánytestvére
    • húg: valakinek a fiatalabb lánytestvére
  • unokaöcs, unokahúg: valaki testvérének a fia vagy lánya
  • unokatestvér: szülők testvérének gyermeke (unokafivér és unokanővér, illetve valaki unokabátyja, unokaöccse, unokanénje vagy unokahúga)
   • másodunokatestvér vagy dédunokatestvér: nagyszülők testvérének unokája
   • harmadunokatestvér vagy ükunokatestvér: dédszülők testvérének dédunokája
   • negyedunokatestvér vagy szépunokatestvér: ükszülő testvérének ükunokája
   • ötödunokatestvér: szépszülő testvérének szépunokája
   • stb.
  • nagybácsi (valaki nagybátyja vagy nagybácsikája): szülő fiútestvére, szülő lánytestvérének férje
  • nagynéni (valaki nagynénje vagy nagynénikéje): szülő lánytestvére, szülő fiútestvérének felesége
  • ángy (valaki ángyja vagy ángyókája): szülő fiútestvérének felesége
  • nagy-nagybácsi: valaki nagy-nagybátyja vagy nagy-nagybácsikája): nagyszülő fiútestvére
  • nagy-nagynéni: valaki nagy-nagynénje vagy nagy-nagynénikéje): nagyszülő lánytestvére
  • dédnagybácsi: valaki dédnagybátyja vagy dédnagybácsikája): dédszülő fiútestvére
  • dédnagynéni: valaki dédnagynénje vagy dédnagynénikéje): dédszülő lánytestvére
  • üknagybácsi: valaki üknagybátyja vagy üknagybácsikája): ükszülő fiútestvére
  • üknagynéni: valaki üknagynénje vagy üknagynénikéje): ükszülő lánytestvére
  • szépnagybácsi: valaki szépnagybátyja vagy szépnagybácsikája): szépszülő fiútestvére
  • szépnagynéni: valaki szépnagynénje vagy szépnagynénikéje): szépszülő lánytestvére
  • ősnagybácsi: valaki ősnagybátyja vagy ősnagybácsikája): ősszülő fiútestvére
  • ősnagynéni: valaki ősnagynénje vagy ősnagynénikéje): ősszülő lánytestvére
  • másodnagybácsi, unokabácsi vagy unokanagybácsi (valaki unokanagybátyja vagy unokanagybácsikája) szülő fiúunokatestvére
  • másodnagynéni, unokanéni vagy unokanagynéni (valaki unokanagynénje vagy unokanagynénikéje): szülő lányunokatestvére
  • harmadnagybácsi: szülő fiúmásodunkatestvére
  • harmadnagynéni: szülő lánymásodunkatestvére
  • másodunokaöcs, másodunokahúg: valaki unokatestvérének a fia vagy lánya
  • harmadunokaöcs, harmadunokahúg: valaki másodunokatestvérének a fia vagy lánya

Házassági rokonság

A házasság során kialakuló rokoni viszonyok megnevezése:

 • férj, feleség
 • sógor (eredetileg süv): testvér férje, illetve a házastárs fiú testvére
 • sógornő: testvér felesége, illetve a házastárs lány testvére
 • após (ipa vagy ipam): házastárs apja
 • anyós (napa vagy napam): házastárs anyja
 • nász (-uram), nászasszony: gyermekének az apósa, anyósa
 • meny: fiú gyermek felesége
 • : lány gyermek férje
 • ” vőtárs”: két megházasodott leánygyermek férjei /Vas-, Fejér megye/

Całą powyższą wiedzę można spróbować poćwiczyć na drzewie genealogicznym królowej Anglii:

.