Gdzie lepiej być emerytem?


W opublikowanym niedawno Natixis Global Retirement Index, badającym poziom życia emerytów, Węgry znalazły się na 45 miejscu na 150 państw świata (Polska zajęła 36 pozycję). Nie jest to bardzo zły wynik (np. USA wylądowały na 20 miejscu), jednak wciąż utrzymuje się trend, w którym to Polakom, a nie bratankom, wiedzie się lepiej.

.

.

Twórcy zestawienie przebadali 150 państw pod kątem zdrowia, sytuacji materialnej obywateli, sytuacji ekonomicznej państwa oraz jakościżycia. W przypadku zdrowia pod uwagę brane były wydatki na opiekę medyczną w przeliczeniu obywatela, a także  np. liczbę łóżek w szpitalach przypadającą na 1000 mieszkańców. Badano również przychody obywateli, stosunek liczby emerytów do liczby osób czynnych zawodowo, poziom bezrobocia, inflacji, opodatkowania,  stóp procentowych i poziom szczęścia, nierówności w dochodach, a nawet klimat i warunki do życia.

[za: onet.pl]

.