Konferencja z okazji 55 rocznicy rewolucji węgierskiej 1956


3 listopada 2011 odbędzie się konferencja pt. „Nasze wojska podjęły walkę…” z okazji 55 rocznicy rewolucji węgierskiej 1956, zorganizowana przez portal Polskie Radio oraz Węgierski Instytut Kultury (miejsce prelekcji: Polskie Radio SA, sala konferencyjna, III piętro, al. Niepodległości 77/85, Warszawa). Program konferencji:

9.30            Otwarcie konferencji

Andrzej Siezieniewski  (prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.)

Bogdan Borusewicz (marszałek Senatu RP)

JE Robert Kiss (ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce)

10.00         Budapeszt 1956 

moderator: prof. Alfréd Reisch (b. analityk RWE, autor Revolt in Hungary, Free Europe Press)

Ákos Engelmayer (uczestnik rewolucji 1956, b. ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce 1990-1995)

Zofia Romaszewska (organizatorka pomocy dla walczącego Budapesztu)

dr János Tischler (historyk, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury)

prof. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN)  

 

11.30 – 11.45      Przerwa                               

 

11.45          Głos z przeszłości: tajemnice taśm z Koblencji

moderator: Andrzej Mietkowski (dyrektor portalu PolskieRadio.pl, b. szef warszawskiego biura RWE)

A. Ross Johnson (b. dyrektor Radia Wolna Europa, obecnie Hoover Institution)

Manfred Hanspeter (dyrektor Telekomunikacji i Informatyki, Radio Free Europe, Praga)

Bea Lukács (szef Kolekcji Wywiadów Historycznych, Biblioteka Narodowa im. Széchényiego, Budapeszt)

dr Wojciech Woźniak (wicedyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego)   

 

13.00 – 14.00     Przerwa                               

14.00         Radio Wolna Europa: komentator czy uczestnik ?

moderator:  A. Ross Johnson (b. dyrektor Radia Wolna Europa, obecnie Hoover Institution)

prof. Zdzisław Najder (b. dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE)

prof. Alfréd Reisch (b. analityk RWE, autor Revolt in Hungary, Free Europe Press)

prof. Paweł Machcewicz (historyk, autor „Monachijska menażeria”, walka z RWE 1950-1989) SKYPE

prof. Antoni Dudek (historyk, politolog, UJ)           

 

15.30          Polska-Węgry 1956: dwie drogi wyjścia

moderator:  prof. Andrzej Paczkowski (Collegium Civitas)

prof. Karol Modzelewski (historyk, w 1956 członek Rewolucyjnego Związku Młodzieży)

prof. Jerzy Eisler (szef warszawskiego oddziału IPN)

dr Krzysztof Persak (IPN, Instytut Studiów Politycznych PAN)

dr András Mink (Open Society Archives, Budapeszt)              

 

17.00         Podsumowanie

dr Łukasz Kamiński (prezes Instytutu Pamięci Narodowej)

dr János Tischler (historyk, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury)