Węgrzy na festiwalu Galicja w Przemyślu


9 września rozpoczyna się w Przemyślu Wielokulturowy Festiwal Galicja 2012, na którym nie zabraknie także węgierskich akcentów:

09.09.2012 PRZEMYŚL

Godzina 19:00
Koncert zespołu jazzowego Kozma Orsi Quartet /Węgry/ (Klub „Niedźwiadek” Rynek 1)

20-21.09.2012 PRZEMYŚL

Godzina 18:00
Kino Galicyjskie – przegląd filmów fabularnych i dokumentalnych  /Słowacja, Węgry/ (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej)

16.09.2010 KRASICZYN

Godzina 18:00
Otwarcie wystawy fotograficznej Tomása Schilda „Jak pięknie jest być Cyganem” /Węgry/

[kliknij na obrazek, by zobaczyć go w większej rozdzielczości]

Wielokulturowy Festiwal „Galicja” to wydźwięk tęsknoty do przeszłości, do ludzi którzy tworzyli kulturę dnia codziennego, do narodów zamieszkujących na przestrzeni wieków tę ziemię. Nasza idea budowania więzi kulturowych w dobie jednoczącej się Europy została niezwykle ciepło przyjęta przez artystów wielu krajów. Swój udział w festiwalu zadeklarowali twórcy z Austrii, Czech, Izraela, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Celem Festiwalu jest inspiracja i kształtowanie zainteresowania kulturą mniejszości narodowych. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, zaktywizować współpracę przygranicznych ośrodków kultury, uwypuklić międzynarodowe znaczenie regionu podkarpackiego. Wystawy malarstwa i sztuki, koncerty muzyczne, występy teatralne, pokazy filmów, wykłady i odczyty, prezentacje rękodzieła artystycznego, kuchni – oto niektóre z dziedzin kulturalnych, w których każdy znajdzie interesujący go temat. Rozwijanie i wspieranie kultury regionalnej, kształtowanie postaw tolerancji w stosunkach międzyludzkich oto nasz cel, cel zjednoczonej Europy.

Fundacja „Dziedzictwo”
Organizator Festiwalu

[za: http://www.festiwalgalicja.com/]