Szkolenie STP – węgierski prawniczy


Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich organizuje liczne szkolenia z różnych języków – w ofercie na tegoroczną jesień znalazł się też jednodniowy kurs dla znających język węgierski i zainteresowanych tematyką prawniczą:

24.11.2012: Język węgierski w zakresie tłumaczenia wyroków w sprawach karnych – warsztaty językowe i terminologiczne

Krótki opis szkolenia/celu szkolenia

Zapoznanie uczestników kursu z rodzajami orzeczeń sądowych. Przedstawienie struktury polskich i węgierskich orzeczeń wydawanych przez sądy w postępowaniu karnym oraz planowanych przez ustawodawcę węgierskiego zmian w strukturze sądownictwa i nazwach sądów, wchodzących w życie 1 stycznia 2013 roku. Omówienie terminologii specyficznej dla omawianego rodzaju tekstu (m. in. techniki tłumaczenia przywołanych w wyrokach nazw ustaw węgierskich i polskich, nazw sądów, osób biorących udział w postępowaniu karnym). Wskazanie na trudności translacyjne podczas przekładu polskich i węgierskich wyroków sądowych w sprawach karnych.

Tłumaczenie i analiza sporządzonego przez uczestników kursu przykładowego tłumaczenia uwierzytelnionego wyroku i postanowienia w sprawie karnej z języka polskiego na język węgierski i odwrotnie.

Grupa docelowa

Tłumacze, zwłaszcza przysięgli, języka węgierskiego oraz studenci kierunków filologicznych (filologia ugrofińska), a także tłumacze zamierzający ubiegać się o wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

Prowadząca

mgr Alexandra Dusza, hungarystka, prowadzi w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego konwersatorium z węgierskiego języka prawniczo-handlowego oraz ćwiczenia z praktycznej nauki języka węgierskiego, tłumacz przysięgły języka węgierskiego od 2011 r., była konsultantką Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w przeprowadzaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego z języka węgierskiego.

 • Data: 24.11.2012 (sobota)
 • Godzina: 1000–1730 (8 godzin dydaktycznych z przerwami)
 • Miejsce: Siedziba STP, ul. Puławska 138A lok. 2, 02-624 Warszawa
 • Ilość miejsc: 14 osób
 • Cena: 360,00 PLN; dla członków STP/KMT: 260,00 PLN
  (Cena obejmuje także materiały szkoleniowe, napoje i poczęstunek podczas przerwy)

Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają certyfikat uczestnictwa wydany przez STP.

Czekamy na zgłoszenia do 14.11.2012.

.

.

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
zaprasza na szkolenia  2012/2013 roku
Październik 2012 – czerwiec 2013: Szkolenie cykliczne – Warsztaty przekładu literackiego
  • Październik 2012
    • 13.10.2012: Język niemiecki – Tłumaczenie dokumentów księgowych i podatkowych – warsztaty terminologiczne
    • 20.10.2012: Umowy cywilnoprawne w języku angielskim i polskim – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe
    • 27.10.2012: Język francuski i polski – Tłumaczenie dokumentów USC i tekstów prawniczych – warsztaty tłumaczeniowe
  • Listopad 2012
    • 10.11.2012: Język niemiecki – Austriackie i szwajcarskie dokumenty prawnicze – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe
    • 10.11.2012: POZNAŃ – Practicum z wykorzystania narzędzi CAT (Trados, MemoQ) w doskonaleniu narzędzi językowych i translatorskich
    • 17.11.2012: Język angielski w tłumaczeniu tekstów promujących polskie dziedzictwo narodowe – warsztaty językowe i terminologiczne
    • 24.11.2012: Język węgierski w zakresie tłumaczenia wyroków w sprawach karnych – warsztaty językowe i terminologiczne
  • Grudzień 2012
    • 01.12.2012: Język angielski w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych podczas egzaminu państwowego dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych
    • 01.12.2012: POZNAŃ – Prawo spadkowe w języku niemieckim i polskim – warsztaty językowe i terminologiczne
    • 08.12.2012: Język portugalski w obiegu gospodarczym, bankowym i ekonomicznym z zaznaczeniem różnic między wersją portugalską a brazylijską – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe
    • 15.12.2012: Odpowiedzialność prawna tłumaczy przysięgłych – warsztaty prawniczo-językowe
  • Styczeń 2013
    • 12.01.2013: Transkrypcja i transliteracja nazwisk i nazw własnych obcego pochodzenia w języku polskim – warsztaty językowe i specjalistyczne
    • 19.01.2013: Język angielski w tłumaczeniu konsekutywnym i a vista
    • 26.01.2013: POZNAŃJęzyk angielski – Wprowadzenie do tłumaczenia prawniczego – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe
    • 26.01.2013: Język niemiecki w tłumaczeniu konsekutywnym z notacją
    • 30.01.2013: Practicum z wykorzystania narzędzi CAT (Trados, MemoQ) w doskonaleniu narzędzi językowych i translatorskich
  • Luty 2013
    • 02.02.2013: Język angielski – Prawo spółek II – Transformacja spółek – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe
    • 09.02.2013: POZNAŃJęzyk angielski w tłumaczeniu tekstów promujących polskie dziedzictwo narodowe – warsztaty językowe i terminologiczne

Szczegółowe informacje, opisy szkoleń i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie STP.