Akcent – wydania węgierskie, cz. II – lata 2005-2009


Oto druga część zestawienia wszystkich przekładów literatury węgierskiej oraz tekstów związanych z Węgrami, jakie ukazały się w kwartalniku Akcent, czasopismie poświęconym literaturze pięknej, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym. Dziejsza część zestawienia obejmuje lata 2005-2009, przedstawiona jest w kolejności alfabetycznej w ramach poszczególnych lat, zarówno pod wzgęldem autorów, jak i tłumaczy:

2009

Falusi Márton

Akwarela o świcie; Boże Narodzenie 2003; Nie pozwalasz dorosnąć. (Wróblewski Bogusław przy współpracy filologicznej Justyny Musialskiej). w. 3 (117) 2009.

Kapuściński Ryszard
*zob. Szenyán Erzsébet. Migawki pamięci. 1 (115) 2009;

Kovács István
Historia na stadionie futbolowym. (Jerzy Snopek). wspom. 2 (116) 2009; *Józef Bem. Bohater  wiecznych nadziei. (Kasperek Bogusław. Bema pamięci…). 2 (116) 2009.

Musialska Justyna

zob. Falusi Márton. 3 (117) 2009.

Snopek Jerzy
Kovács István. Historia na stadionie futbolowym. tłum. 2 (116) 2009.

Szenyán Erzsébet
Migawki pamięci. szkic. 1 (115) 2009.

Wróblewski Bogusław

Falusi Márton. Akwarela o świcie; Boże Narodzenie 2003; Nie pozwalasz dorosnąć. (przy współpracy filologicznej Justyny Musialskiej). 3 (117) 2009;

2008

Gembal Paweł

Jest taki rodzaj twórczości poetyckiej, są takie literackie biografie. (Sutarski Konrad. Na podwójnej ziemi; Jak blisko. Antologia poezji węgierskiej spoza granic Republiki Węgierskiej). rec. 1 (111) 2008.

Sutarski Konrad

*Na podwójnej ziemi (publikacja dwujęzyczna); *Jak blisko. Antologia poezji węgierskiej spoza granic Republiki Węgierskiej. Wybór i red. Konrad Sutarski i János Szentmártoni, wstęp i uzupełnienie Konrad Sutarski, przekład Konrad Sutarski, Szczepan Woronowicz, Bohdan Zadura (publikacja dwujęzyczna). (Gembal Paweł. Jest taki rodzaj twórczości poetyckiej, są takie literackie biografie). 1 (111) 2008; Muzeum Węgierskiej Polonii. art. 1 (111) 2008.

 2007

Kányádi Sándor

Spotkanie; Luźny sonet. (Snopek Jerzy). w. 2 (108) 2007.

Kovács István

Ważka. (Snopek Jerzy). w. 2 (108) 2007; Lubelscy bohaterowie węgierskiej Wiosny Ludów. arch. 2 (108) 2007.

Marsall László

Spotkanie w pełni Czasów; Kontrargument. (Snopek Jerzy). w. 2 (108) 2007.

Mózsi Ferenc

Tomek Sawyer – 1956. (Snopek Jerzy). fel. wspom. 2 (108) 2007.

Nagy Gáspár

Czyste płomienie przy końcu października. Oratoryjne wspomnienia bohaterów – męczenników 1956. (Zadura Bohdan). w. 2 (108) 2007.

Oravecz Imre

Nadejście starości; Zima. (Snopek Jerzy). w. 2 (108) 2007.

Snopek Jerzy

Mózsi Ferenc. Tomek Sawyer – 1956; Kányádi Sándor. Spotkanie; Luźny sonet; Marsall László. Spotkanie w pełni Czasów; Kontrargument; Oravecz Imre. Nadejście starości; Zima; Kovács István. Ważka. tłum. 2 (108) 2007.

Zadura Bohdan

Nagy Gáspár. Czyste płomienie przy końcu października. Oratoryjne wspomnienia bohaterów – męczenników 1956. tłum. 2 (108) 2007.

2006

 Brak publikacji związanych z Węgrami.

2005

Attila József

*Olśnienie. Przełożył, wybrał i posłowiem opatrzył J. Snopek. (Przymuszała Beata. Na miłość czekam ze spokojem wiersze). 4 (102) 2005

.

.

***

Wszystkie zestawienia węgierskich wydań Literatury na Świecie i Akcentu  znajdziecie tutaj.