Akcent – wydania węgierskie, cz. III – lata 2010-2012


Oto trzecia część zestawienia wszystkich przekładów literatury węgierskiej oraz tekstów związanych z Węgrami, jakie ukazały się w kwartalniku Akcent, czasopismie poświęconym literaturze pięknej, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym. Dziejsza część zestawienia obejmuje lata 2010 – 2012, przedstawiona jest w kolejności alfabetycznej w ramach poszczególnych lat,zarówno pod wzgęldem autorów, jak i tłumaczy:

2012

Szálinger Balázs

Wiersze (brak szczegółowych danych) w 1 (127) 2012

Waligórski Miłosz

Teraźniejszy dokonany; Deszcz w 1 (127) 2012

2011

Halmai Tamás

Łucznik z opaską na oczach; Eucharystia; Popiół wieczoru; Książki. (Goławska Anna przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi). w. 2 (124) 2011.

Kiss Csaba Gy.

Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice. (Snopek Jerzy. Nauka Europy Środkowej). 1 (123) 2011.

Kovács István

*Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego 1848-1849. Przełożył i posłowiem opatrzył Jerzy Snopek. (Noiński Emil. Zadbać o pamięć – Polacy podczas węgierskiej rewolucji 1848-1849). 2 (124) 2011.

Lászlo Noémi

Z zamkniętymi oczami; Złudzenie; Proch i popiół. (Nowacka-Wilczek Zofia przy współpracy filologicznej Justyny Musialskiej). w. 3 (125) 2011.

Mezey Katalin

Motorynka taty; Motocykl taty; Szkło w wodzie. (Worowska Teresa). proza art. 2 (124) 2011.

Nagy Gábor

Bajka z kamienicy; Południowe dzwony. (Mazur Ewa przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi); Stodoła. (Mazur Ewa i Wróblewski Bogusław przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi). w. 1 (123) 2011.

Nowacka-Wilczek Zofia

Lászlo Noémi. Z zamkniętymi oczami; Złudzenie; Proch i popiół. tłum. 3 (125) 2011.

Snopek Jerzy

Nauka Europy Środkowej. (Kiss Csaba Gy. Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice). rec. 1 (123) 2011;

*Dojść do słonecznej strefy. Antologia współczesnej poezji węgierskiej. (Turżańska Wiesława. Madziarska gorycz istnienia i historii). 4 (126) 2011.

Turżańska Wiesława
Madziarska gorycz istnienia i historii. (Snopek Jerzy. Dojść do słonecznej strefy. Antologia współczesnej poezji węgierskiej). rec. 4 (126) 2011.

Worowska Teresa

Mezey Katalin. Motorynka taty; Motocykl taty; Szkło w wodzie. tłum. 2 (124) 2011.

Wróblewski Bogusław

Nagy Gábor. Stodoła. (tłum. wspólnie z Ewą Mazur przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi). 1 (123) 2011;

2010

Adamczyk-Garbowska Monika

Środkowoeuropejska mozaika pisarzy emigrantów. (Neubauer John, Borbála Zsuzsanna Török (red.). The Exile and Return of Writers from East Central Europe: A Compendium). rec. 4 (122) 2010.

Iancu Laura

o świcie; dom; wszędzie wokół; Z Nazaretu. (Jankowska Magdalena przy współpracy filologicznej Justyny Musialskiej). w. 4 (122) 2010.

Jankowska Magdalena

Iancu Laura. o świcie; dom; wszędzie wokół; Z Nazaretu. tłum. (przy współpracy filologicznej Justyny Musialskiej). 4 (122) 2010.

Kapuściński Ryszard

Kovács István. Tłumacz między tłumaczami; Fakty nie są nagie. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia István Kovács. rozm.; Listy (…) do Istvána Kovácsa. koresp. 4 (122) 2010.

Kontra Ferenc

Sarajewo. (Worowska Teresa). proza art. 3 (121) 2010.

Kovács István

Odmiany wieczności. Polscy bohaterowie węgierskiej Wiosny Ludów. (Jerzy Snopek). szkic. 1 (119) 2010; Tłumacz między tłumaczami. O Ryszardzie Kapuścińskim. art.; Fakty nie są nagie. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia István Kovács. rozm.; *Listy Ryszarda Kapuścińskiego do Istvána Kovácsa. koresp. 4 (122) 2010.

Lackfi János

Modlitwa błagalna; Utrata ciepła. (Marcińczak Łukasz); Magik; Klawisze; Piętra; Punkty styku. (Goławska Anna). w. 2 (120) 2010.

Mazur Ewa

Szentmártoni János. Dla tych moich kolegów ze stolicy, którzy jeszcze nie doświadczyli takiej przygody; Koń na jeziorze; Dla mojej córki. tłum. (przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi). 3 (121) 2010.

Oláh János

Pocałuj but! (Worowska Teresa). proza art. 2 (120) 2010.

Snopek Jerzy

Kovács István. Odmiany wieczności. Polscy bohaterowie węgierskiej Wiosny Ludów. tłum. 1 (119) 2010;

Szentamártoni János

Dla tych moich kolegów ze stolicy, którzy jeszcze nie doświadczyli takiej przygody; Koń na jeziorze; Dla mojej córki. (Mazur Ewa przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi). w. 3 (121) 2010.

Török Borbála Zsuzsanna, Neubauer John (red.)

*The Exile and Return of Writers from East Central Europe: A Compendium. (Adamczyk-Garbowska Monika. Środkowoeuropejska mozaika pisarzy emigrantów).  4 (122) 2010.

 Worowska Teresa

Oláh János. Pocałuj but! tłum. 2 (120) 2010; Kontra Ferenc. Sarajewo. tłum. 3 (121) 2010.

Zsille Gábor

Właśnie tak; Mgła; Nie płacz; Tak, barbarzyńcy. (Zadura Bohdan); Epitafium; Co ci szepce małpa?. (Danielkiewicz Marek). w. 1 (119) 2010.

.

.

***

Wszystkie zestawienia węgierskich wydań Literatury na Świecie i Akcentu  znajdziecie tutaj.