Akcent – wydania węgierskie, cz. IV – tomy monograficzne i tematyczne


Oto czwarta część zestawienia wszystkich przekładów literatury węgierskiej oraz tekstów związanych z Węgrami, jakie ukazały się w kwartalniku Akcent, czasopismie poświęconym literaturze pięknej, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym. Dziejsza część zestawienia obejmuje tomy monograficzne i tematyczne, związane z literaturą węgierską:

  • Poezja Węgrów z Siedmiogrodu 3-4 (77-78) 1999
  •  Na pograniczu narodów i kultur II (Arabowie, Amerykanie, Litwini, Niemcy, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy, Węgrzy, Żydzi), nr 1-2 (39-40) 1990

Tom zawiera artykuły, eseje, teksty literackie, pamiętnikarskie i reprodukcje prac plastycznych dobrane tak, by uzyskać odpowiedź na pytanie o efekt kulturowy, jaki powstaje w strefach, gdzie sąsiadują ze sobą różne narodowości i gdzie stykają się (zderzają lub przenikają) odmienne tradycje i systemy wartości. Szczególnie wiele miejsca poświęcono kresom wschodnim i zachodnim Rzeczypospolitej, kulturze żydowskiej oraz emigracyjnym enklawom kulturowym. Sensacją jest pierwsza polska publikacja kontrowersyjnych fragmentów Szatańskich wersetów Salmana Rushdiego wraz z artykułem na temat autora, który – uznany przez część świata isalmskiego za obrazoburcę – otrzymał wyrok smierci. Ponadto proza i wiersze z pogranicza zachodniego (A. Müller, T. Żukowski) i wschodniego (Z. Grzesiak, A. Jurewicz), esej Danuty Mostwin o tożsamości kulturowej emigrantów, prezentacja muzułmańskich śladów w kulturze polskiej, Rosja M. Bierdiajewa, kontynuacja rozważań S. Sterny-Wachowiaka o mozaice kulturowej na pograniczu niemiecko-polskim i W. Panasa o literaturze polsko-żydowskiej.

  •  Węgrzy i o Węgrach, nr 1 (23) 1986

Tom poświęcony jest w całości polsko-węgierskim związkom kulturowym i kulturze węgierskiej. Zawiera m.in. przekłady wierszy kilkunastu najwybitniejszych współczesnych poetów, fragmenty powieści E. Golgóczi Pielgrzymka do więzienia (dramatyczny obraz stalinizmu na Węgrzech) oraz nowego przekładu Chłopców z Placu Broni pióra T. Olszańskiego wraz z uzasadnieniem takiej reinterpretacji i inne teksty literackie (np. eseje S. Csoóriego). W numerze także szkice historyczne i literaturoznawcze.

 .

.

***

Wszystkie zestawienia węgierskich wydań Literatury na Świecie i Akcentu  znajdziecie tutaj.