Antologie poezji węgierskiej – cz. IV: Antologia z 1975 r.


Zbiór Antologia poezji węgierskiej, w wyborze i układzie Istvána Csaplárosa, Gráci Kerényi i Andrzeja Sieroszewskiego, pod redakcją poetycką Mieczysława Jastruna (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975) obejmuje następujące przekłady:

Andrzej Sieroszewski: Wstęp Autor nieznany: Lament Maryi Pannonius Janus: Na odjezdnym z Waradu świętych królów żegnając Pannonius Janus: O Migdalo w Panonii rodzonym Pannonius Janus: Janusz w chorobie do Błażeja na wojnie Pannonius Janus: Pochwała Panonii Pannonius Janus: Modlitwa o pokój Péter Bornemisza: Żałością złożonym Bálint Balassi: Do winopijców Bálint Balassi: Julia napotkana, przywitanie jej Bálint Balassi: Pożegnanie ojczyzny Bálint Balassi: Pieśń żołnierska na chwałę rycerzy kresowych Bálint Balassi: Celia, kiedy się żali Bálint Balassi: Jako Celia zażywa kąpieli, a takoż o jej kształtach, wdziękach i urodzie Bálint Balassi: Wiersz, który opiewa polską dziewczynę z cytrą Bálint Balassi: Racz już dać mi uciszenie János Rimay: Żale nad upadkiem narodu węgierskiego Miklós Zrínyi: Prolog Miklós Zrínyi: Czas i sława Miklós Zrínyi: Posłowie Miklós Zrínyi: Elegia István Gyöngyösi: Uroda panny młodej István Gyöngyösi: Przestroga dla Węgrów Wiersz ludowy: Mulorzowa Kelemenowa Wiersz ludowy: Kuruc Jakub Buga śpiewa Wiersz ludowy: Hej, Siedmiogrodzianie Wiersz ludowy: Pieśń Rakoczego Wiersz ludowy: Nieszczęśliwy człowiek, co na pańskim orze Wiersz ludowy: Nieszczęśliwym wielce Wiersz ludowy: Hej, konwalio wdzięczna Kata Szidónia Petrőczy: Udręki serca srogie Ferenc Faludi: Zmienna fortuna Ferenc Faludi: Do Chrystusa na krzyżu Lőrinc Orczy: Pochwała bugackiej karczmy Dávid Baróti Szabó: Do młodzieży węgierskiej Dávid Baróti Szabó: Na orzech obalony György Bessenyei: Piękno Cisy o brzasku Benedek Virág: Ptak w klatce Benedek Virág: Pragnienie pokoju Pál Ányos: Żale nieszczęśliwego przy bladym księżycu Ferenc Kazinczy: Jej obraz Ferenc Kazinczy: Wielka sztuka Ferenc Kazinczy: Morał z fraszką Ferenc Kazinczy: Himfy Ferenc Kazinczy: Zasługa pióra Ferenc Kazinczy: Nasz język János Batsányi: Na wypadki francuskie János Batsányi: Wizja János Batsányi: Zachęta János Batsányi: O wojnach europejskich János Batsányi: Rytm Mihály Fazekas: Hortobadzka pieśń Mihály Fazekas: Na deszcz wyglądany Sándor Kisfaludy: Szczęśliwa miłość, pieśń 35. Sándor Kisfaludy: Skarga miłości, pieśń 126. Mihály Csokonai Vitéz: Wieczór Mihály Csokonai Vitéz: Przysięga Mihály Csokonai Vitéz: Do róży Mihály Csokonai Vitéz: Do echa z Tihania Mihály Csokonai Vitéz: Noc i gwiazdy Mihály Csokonai Vitéz: Do nadziei Mihály Csokonai Vitéz: Przepowiednia założenia pierwszej szkoły w Szomodzi Mihály Csokonai Vitéz: Człowiek, pierwszy temat poezji Mihály Csokonai Vitéz: Biedna Zuzanna w czasie zaciągu Mihály Csokonai Vitéz: O moim zapaleniu płuc Dániel Berzsenyi: Nadchodząca zima Dániel Berzsenyi: Mój udział Dániel Berzsenyi: Modlitwa Dániel Berzsenyi: Z listu do przyjaciółki Dániel Berzsenyi: Do Węgrów Dániel Berzsenyi: Do Napoleona Dániel Berzsenyi: Do towarzystwa węgierskiego w Peszcie Károly Kisfaludy: Piękne me ojczyste strony Ferenc Kölcsey: Hej, księciu nasz Ferenc Kölcsey: Hymn Ferenc Kölcsey: Do wolności Ferenc Kölcsey: Pieśń Zrinyiego Ferenc Kölcsey: Na karcie wizytowej Ferenc Kölcsey: Huszt Ferenc Kölcsey: Wiersz buntowniczy Ferenc Kölcsey: Druga pieśń Zrinyiego József Katona: Ban Bánk, akt III, scena 3.: Ona piękne marmurowe domy… Mihály Vörösmarty: Wezwanie Mihály Vörösmarty: Gutenbergowi do albumu Mihály Vörösmarty: Do Ferenca Liszta Mihály Vörösmarty: Marzenie Mihály Vörösmarty: Do rozmarzonej Mihály Vörösmarty: Rozmyślania w bibliotece Mihály Vörösmarty: Ludzie Mihály Vörösmarty: Wprowadzenie Mihály Vörösmarty: Stary Cygan József Bajza: Apoteoza József Bajza: Westchnienie János Garay: Urlopnik Ágnes Nemes Nagy: Z zapisków Echnatona József Eötvös: Pożegnanie József Eötvös: I ja bym chciał Károly Kisfaludy: Mohacz Sándor Petőfi: Równina węgierska Sándor Petőfi: Dziki kwiat Sándor Petőfi: Szalony Sándor Petőfi: Losie, użycz mi pola Sándor Petőfi: Moje pieśni Sándor Petőfi: Drży gałąź Sándor Petőfi: Jedna myśl mnie trapi Sándor Petőfi: Wolność i miłość Sándor Petőfi: W imieniu ludu Sándor Petőfi: Przy końcu września Sándor Petőfi: Jesienny wicher z drzewami gwarzy Sándor Petőfi: Jak nazwać cię mam Sándor Petőfi: Pieśń narodowa Sándor Petőfi: Rozszumiało się morze Sándor Petőfi: Kocham cię, moja miła Sándor Petőfi: O Europo, cisza wszędzie Sándor Petőfi: Armia siedmiogrodzka Wiersz ludowy: Pieśń Kossutha Wiersz ludowy: Każdy chce być za rekruta Mihály Tompa: Do bociana Mihály Tompa: Jesienne wokół więdnienie Mihály Tompa: Ptak do swoich młodych János Arany: Toldi: księga pierwsza János Arany: Czternastego kwietnia János Arany: Odkładam lutnię János Arany: Ukojenie János Arany: Walijscy bardowie János Arany: W samotności János Arany: Epilog János Arany: Obieranie kukurydzy János Arany: Pod dębami János Arany: Otwarcie mostu Imre Madách: Tragedia człowieka, obraz VI: Gromado godna zlitowania Imre Madách: Tragedia człowieka, obraz X, Bo wiedza… János Vajda: Czuwający János Vajda: W lesie pod Válem János Vajda: Za dwadzieścia lat János Vajda: Po trzydziestu latach József Kiss: O, czemuż tak późno József Kiss: Płomienie Gyula Reviczky: Czytając Schopenhauera Gyula Reviczky: Z różą przy muzyce Gyula Reviczky: Kocham cię Gyula Reviczky: Śmierć pana Jenő Komjáthy: Eloa! Jenő Komjáthy: Z mroku Jenő Heltai: Zaiste część Jenő Heltai: Kino Endre Ady: W nędznej dorożce Endre Ady: Syn Goga i Magoga Endre Ady: Chcę cię zatrzymać Endre Ady: Madziarski ugór Endre Ady: Bitwa z knurogłowym mocarzem Endre Ady: Do Paryża wśliznęła się jesień Endre Ady: Wzleciał paw Endre Ady: Adamie, gdzieś ty? Endre Ady: Eljaszowe wozy Endre Ady: Pieśń węgierskiego jakobina Endre Ady: Na ziemi Matusza Csáka Endre Ady: Chciałbym, żeby mnie kochali Endre Ady: Wiersz robotniczego syna Endre Ady: Człowiek w bezczłowieczeństwie władzy Endre Ady: Wzrok twoich oczu strzeże Endre Ady: Wciąż jeszcze słyszysz moje chore serce Mihály Babits: Epilog liryka Mihály Babits: Pytanie wieczorne Mihály Babits: Serenada Mihály Babits: Recitativo Mihály Babits: Fortissimo Mihály Babits: Psychoanalysis christiana Mihály Babits: Jak osobliwy zwiastun Mihály Babits: Raczej potop Gyula Juhász: Jaka była Gyula Juhász: Praca Gyula Juhász: Węgierskie lato 1918 Gyula Juhász: Chrystus z Tápé Gyula Juhász: Na mój krzyż nagrobny Gyula Juhász: Wesele w Tápé Gyula Juhász: Jestem poetą Géza Gyóni: Na jedną noc przynajmniej Ernő Szép: To niezwykłe Ernő Szép: Do dzikich gęsi nocą zimową Dezső Kosztolányi: Czy chcesz się bawić? Dezső Kosztolányi: Dano numer Dezső Kosztolányi: O, jakże mi jest miły Dezső Kosztolányi: Na śmierć i życie Dezső Kosztolányi: Młodzi Dezső Kosztolányi: Nabożeństwo wrześniowe Árpád Tóth: Elegia do krzaku janowca Árpád Tóth: O płonnej godzinie Árpád Tóth: Świt na Körucie Árpád Tóth: Wieniec wieczornych promieni Árpád Tóth: W blasku pól pszenicznych Frigyes Karinthy: Mane thekel Lajos Kassák: Wyrobnicy Lajos Kassák: Słucham muzyki Honeggera Lajos Kassák: Nie tańcz nad przepaścią Lajos Kassák: Westchnienie ślepca Lajos Kassák: Stłumiony krzyk Lajos Kassák: Jestem z tobą Lajos Áprily: Antygona Lajos Áprily: Przestroga dla psa Lajos Áprily: Bieg płynącej polnej strugi zatrzymałem Milán Füst: Gdy trzeba będzie złożyć moje kości Milán Füst: List o trwodze Milán Füst: Elegia barokowa: pożegnanie z moim rzemiosłem Milán Füst: Psalm Sándor Reményik: Kassandra József Erdélyi: Wilczy dół József Erdélyi: Poranek József Fodor: Twórczy niepokój Lőrinc Szabó: Wszystko za nie Lőrinc Szabó: Spokojny cud Lőrinc Szabó: Łąka umiera Lőrinc Szabó: Jednak Lőrinc Szabó: Nigdzie cię nie ma Lőrinc Szabó: Śłuchając muzyki Mozarta József Berda: Pochwała pięknej kaczki József Berda: Niedzielna radość Gyula Illyés: Trzy dni mógłbym spoglądać Gyula Illyés: Nie zdołasz umknąć Gyula Illyés: Nadzieja Gyula Illyés: Horror Gyula Illyés: Arpad Gyula Illyés: Schronienie Gyula Illyés: Zaokrętowanie pokolenia Attila József: Znużony człowiek Margit Kaffka: Od pól morawskich do Ura Attila József: Bez nadziei Attila József: Nie być mi w bursztynie Attila József: Na skraju miasta Attila József: Oda Attila József: Mama Attila József: Kołysanka Attila József: Nad brzegiem Dunaju Attila József: Powietrza! Attila József: Na powitanie Tomasza Manna Attila József: Na moje urodziny Attila József: Wrócił sen do chorej Attila József: Ojczyznę moją znalazłem Jenő Dsida: Uciekinierzy wśród drzew Jenő Dsida: Psalmus hungaricus cz. I, II, VI Jenő Dsida: Ojcze Nasz Miklós Radnóti: Na śmierć skazany Miklós Radnóti: Hiszpania, Hiszpania Miklós Radnóti: Czary Miklós Radnóti: Nie wiem Miklós Radnóti: Majówka Miklós Radnóti: Fragment Miklós Radnóti: Siódma ekloga Miklós Radnóti: List do żony Miklós Radnóti: Forsowny marsz Amy Károlyi: W drodze Amy Károlyi: Sześć zdań prostych Amy Károlyi: Wariacje István Vas: Elegia peszteńska István Vas: Starość Beethovena Zoltán Jékely: Kwiat burzy Zoltán Jékely: Ostatnia pieśń Petőfiego Zoltán Jékely: Zimowa cisza lasu Sándor Weöres: De profundis Sándor Weöres: Dwudziestowieczny fresk Sándor Weöres: Kraj ukryty Sándor Weöres: Nokturn Sándor Weöres: Tonący Saturn Sándor Weöres: Autobiografia Sándor Weöres: Elegia wschodnia László Benjámin: Urok rzeczy powszednich László Benjámin: Jedno życie László Benjámin: Męka Atlasa László Benjámin: Epitafium dla Jacoponego da Todi György Somlyó: Przypowieść o dwudziestym ósmym dniu János Pilinszky: Apokryf János Pilinszky: Ciemny raj János Pilinszky: Bydlęce piętno Ágnes Nemes Nagy: Burza Ágnes Nemes Nagy: Posągi Ágnes Nemes Nagy: Przedmioty Mihály Váci: Zdrowi Mihály Váci: Moja miłości, moja rewolucjo László Nagy: Kto przeniesie miłość László Nagy: Ogień László Nagy: Moja mowa senna László Nagy: Kwiaty klękają László Nagy: Moja miłość, gra kościana István Simon: Krzak bzu Ferenc Juhász: Elegia listopadowa Ferenc Juhász: Lilia ognista w nocy Ferenc Juhász: Potęga kwiatów (fragm.) Gábor Garai: Taniec ognia Sándor Csoóri: Czego szukam tu

zdj. bodan731

zdj. bodan731

 ***

Pozostałe antologie poezji węgierskiej znajdziecie w  przekrojowym wpisie (tutaj).