Antologie poezji węgierskiej – cz. VII: Przepowiednia czasu twego


Wydawnictwo Przepowiednia czasu twego (antologia współczesnej poezji węgierskiej)  w wyborze Konrada Sutarskiego obejmuje następujące utwory:

Matyas Domokos: Antologia współczesnej poezji węgierskiej (Konrad Sutarski)

János Pilinszky

Apokryf (Apokrif) Tadeusz Śliwiak
Pustynia miłości (A szerelem sivataga) Jerzy Ficowski

Epilog (Utószó) Tadeusz Śliwiak

Upomnienie (Intelem) Tadeusz Śliwiak

Święty łotr (Szent lator) Konrad Sutarski

Krater (Kráter) Jerzy Ficowski

Ágnes Nemes Nagy

Drzewa (Fák) Elżbieta Zechenter-Spławińska
Patrzeć (De nézni) Elżbieta Zechenter-Spławińska

W zawieszeniu (Között) Elżbieta Zechenter-Spławińska

Ptak (Madár) Elżbieta Zechenter-Spławińska

Widok (A látvány) Elżbieta Zechenter-Spławińska

Sándor Rákos

Skały Bretanii (Bretagne sziklái) Tadeusz Śliwiak

Bezimienne (A névtelen) Konrad Sutarski

Dziedzictwo (Örökség) Konrad Sutarski

Bez strachu (Félelem nélkül) Tadeusz Śliwiak

István Kormos

Polowanie na wilki (Farkasvadászat) Marian Grześczak

Głębia morska (Tengermély) Marian Grześczak

Biedny Yorick (Szegény Yorick) Tadeusz Śliwiak

Po nas (Utánunk) Tadeusz Śliwiak

László Nagy

Kto przeniesie Miłość (Ki viszi át a Szerelmet) Tadeusz Nowak

Herb miasta (A város cimere) Konrad Sutarski

Bartok i drapieżcy (Bartok ésa ragadózók) Konrad Sutarski

Żelazne buty Hőlderlina (Hőlderlin vascipői) Bohdan Zadura

Psalm niedźwiedzi (Medvezsoltár) Tadeusz Nowak

Drewnianym nagrobkom drewniany nagrobek (Fejfáknak fejfa) Bohdan Zadura

László Lator

Pompeja (Pompeji) Konrad Sutarski

Drzewo na skalnej ścianie (Fa sziklafalon) Konrad Sutarski

Niespodziewana łaska (Váratlan kegyelem) Tadeusz Śliwiak

József Tornai

Sarkofag świętego Stefana (Szent István szarkofágja) Konrad Sutarski

Bębny (Dobok) Marian Grześczak

Mr. T.S. Eliot gotuje makaron (Mr. T.S. Eliot tésztát főz) Marian Grześczak

Ferenc Juhász

Łabędzi los naszej miłości (Szerelmünk hattyusorsa) Feliks Netz

Pory roku (Évszakok) Tadeusz Śliwiak

Noc czarownika (A varázsló éjszakája) Jerzy Ficowski

Ostatnia fotografia Endre Adyego (Ady Endre utolsó fényképe) Feliks Netz

Wspomnienie obrazu z krwawiącą twarzą (Emlékezés egy vérző arcu képre) Konrad Sutarski

Korona nienawiści i miłowania (A gyűlölet és szerelem koronája) Konrad Sutarski

Margit Szécsi

Roztrwoniona ludzkość (Az elherdált emberiség) Tadeusz Śliwiak

Ptaki Europy (Európa madarai) Bohdan Zadura

Herb (Címer) Bohdan Zadura

Na wielkim bojowym szlaku (A nagy hadi-uton) Bohdan Zadura

András Fodor

Zwycięzca (A győztes) Tadeusz Śliwiak

Woodstock (Woodstock) Tadeusz Śliwiak

Taniec (Tánc) Tadeusz Śliwiak

Sen o oportunizmie (Álom a megalkuvásról) Konrad Sutarski

Dydona i Eneasz (Dido és Aeneas) Konrad Sutarski

Gábor Garai

Heliopolis (Héliopolisz) Jerzy Ficowski

Także w ziemi (A földben is) Tadeusz Śliwiak

Zanim (Mielőtt) Marian Grześczak

Notatki Naczelnego Ssaka (Egy főemlős feljegyzései) Konrad Sutarski

Sándor Csoóri

Czego mi żałujecie (Mit irigyeltek tőlem) Konrad Sutarski

Pożegnanie Che Guevary (Che Guevara búcsúztatója) Tadeusz Śliwiak

Przepowiednia czasu twego (Jóslás a te idődről) Tadeusz Nowak

Pierwsze chwile zmartwychwstania (A feltámadás első pillanatai) Tadeusz Nowak

Szeleści w nocy mak (Zörög éjjel a mák) Marian Grześczak

Ludzie, gałęzie (Emberek, ágak) Marian Grześczak

Laszló Marsall

Przestrzeń kosmiczna w ćwierćśnie (A világűr negyedálomban) Konrad Sutarski

Diagnoza (Diagnózis) Marian Grześczak

W bezustannych pieszczotach (Szakadatlanul szeretkezőben) Konrad Sutarski

Géza Paskándi

Pierwsze zmartwychwstanie (Első feltámadás) Marian Grześczak

Teoria (Teória) Konrad Sutarski

Do Konserwatora (A Restaurátorhoz) Tadeusz Śliwiak

Márton Kalász

Ładu! (Rendet!) Feliks Netz

Epoka Śniegu (Hókorszak) Feliks Netz

Western (Western) Konrad Sutarski

Mihály Ladányi

Włóczę się za tobą (Utánad kószálok) Marian Grześczak

Monotonnie (Monoton) Konrad Sutarski

Lenin (Lenin) Marian Grześczak

Short story (Short story) Tadeusz Śliwiak

László Bertók

Wzwyż ku wierze (Föl a hithez) Jerzy Ficowski

Suplika o godny krzyż (Könyörgés méltó keresztért) Jerzy Ficowski

Potoczyły się dalej (Forog tovább) Tadeusz Śliwiak

István Csukás

Wspomnienie klinkierowej drogi (Az emlékező makadámút) Tadeusz Śliwiak

A co się stało z tą resztą, która została na dole? (És mi történt a többiekkel, akik lent maradtak?) Tadeusz Śliwiak

Przy szachach w to letnie popołudnie (Átsakkozni egy nyári délutánt) Konrad Sutarski

Ottó Orbán

Pogoda i wesołość (Derű és vidámság) Tadeusz Śliwiak

Lato na jeziorze (Nyár a tavon) Tadeusz Śliwiak

Canto (Canto) Konrad Sutarski

Donosimy o zmartwychwstaniu (A feltámadásról jelentjük) Konrad Sutarski

József Ratkó

Biedo, pobądź jeszcze z nam (Szegénység, maradj meg velünk) Feliks Netz

Jednak to oni (Mégiscsak ők) Konrad Sutarski

Gwiazda półchlebna (Félkenyér csillag) Konrad Sutarski

István Ágh

Czego mam ci życzyć (Mit kívánjak neked) Konrad Sutarski
Mój las (Az én erdőm)  Feliks Netz

Świadczyć o naszej ojczyźnie (Szülőhazánkra vall) Marian Grześczak

Jeśli widzisz pierwszy (Ha látod az év) Marian Grześczak

Zsuzsa Takács

Ponieważ jestem niczyja (Mert senkié és semmié) Adam Włodek
Jasełkowe noce (Jászol melletti éjjelek) Elżbieta Zechenter-Spławińska
Że przybył (Hogy megérkezett) Adam Włodek

Dezső Tandori

Koan bel canto (Koan bel canto) Konrad Sutarski

Wariacje na klepsydrę (Változatok homokórára) Konrad Sutarski

Sonet (A szonett) Feliks Netz

Zwój (Tekercs) Tadeusz Śliwiak

1976720/h – „One Chcą kwitnąć” (1976720/h „Ök virulni akarnak”) Feliks Netz

Anna Kiss

Szczypta siarki (Egy csipet kénkő) Jerzy Ficowski

Przemiany (Átváltozások) Jerzy Ficowski

Konopna Wyspa (Kendersziget) Elżbieta Zechenter-Spławińska

Krew (Vér) Jerzy Ficowski

István Bella

Kochankowie (Szeretök) Konrad Sutarski

Złamany sonet (Tört szonett) Tadeusz Śliwiak

Czego ubywa (Ami elmarad) Konrad Sutarski

Endre Rózsa

Fabuła (Fabula) Feliks Netz

Walka z cieniem (Árnyékbokszolás) Feliks Netz

Skarga Kölcseyego po pożegnaniu stanów (Kölcsey panasza az országos rendektől vett bucsu után) Feliks Netz

József Utassy

Huczący Marzec (Zug Március) Feliks Netz

Skrzydlaty ołtarz (Szárnyasoltár) Bohdan Zadura

Węgry! (Magyarország!) Feliks Netz

Bezlitosne błaganie (Könyörtelen könyörgés) Bohdan Zadura

Kędy słońce zapada (Amerre a nap lejár) Bohdan Zadura

Miklós Veress

Podróż (Utazás) Feliks Netz

W którymkolwiek roku (Valahányban) Tadeusz Nowak

Monolog aktora (A színész monológja) Tadeusz Śliwiak

Oda do skandalu (Óda a botrányhoz) Konrad Sutarski

Benedek Kiss

Hymn w nastroju wiosennym (Tavaszra hangolt himnusz) Bohdan Zadura

Na stół jaśniepaństwa Zapolskich (Zápolya uramék asztalára) Bohdan Zadura
Byt mój i cmentarz (Létem, temetőm) Feliks Netz

Imre Oravecz

***Ruchy w miejscach pozostawionych (* * * Mozgások a hátrahagyott helyeken…) Konrad Sutarski

Lata sześćdziesiąte (A hatvanas évek) Tadeusz Śliwiak

Traki w Budapeszcie II (Traki Budapesten II) Tadeusz Śliwiak

O cmentarzysku śmieci (A szeméttemétőröl) Féliks Netz

György Petri

Wiersz nieznanego poety ze wschodniej Europy z roku 1955 (Ismeretlen kelet-europai költő verse 1955-ből) Tadeusz Śliwiak

Rozpad (Összeomlás) Tadeusz Śliwiak

*** Na haczyk nadziałeś mnie. Panie… (*** Horgodra tűztél Uram…) Konrad Sutarski

Do ciebie, który to czytasz (Hozzád, ki olvasod) Bohdan Zadura

Miłość na modłę science fiction (Sci-fi szerelem) Feliks Netz

Péter Dobai

Oko (A szem) Feliks Netz

Wyjazd wierzchem z jesiennej twierdzy (Kilovaglás egy öszi erődből) Feliks Netz

* * * Kiedy i my umrzemy… (* * * Amikor mi is meghalunk…) Tadeusz Śliwiak

István Kovács

Világos, 1848 (Világos, 1848) Bohdan Zadura

Legion (A légió) Bohdan Zadura

Asymilacja (Beolvasztás) Bohdan Zadura

Kornél Döbrentei

Msza barokowa (Barokk mise) Bohdan Zadura

Moi żołnierze (Katonáim) Bohdan Zadura

Smolisty blask (Szurokfény) Feliks Netz

Anatomia ciszy (A csend anatomiája) Bohdan Zadura

Erzébet Tóth

Dziecko, boso (Gyerek, mézítláb) Adam Włodek

Węgiel, diament (Szén, gyémánt) Bohdan Zadura

Pęknięty wiersz (Összetört vers) Bohdan Zadura

Károly Bari

Burze (Viharok) Jerzy Ficowski

Procesja (Körmenet) Jerzy Ficowski

Nasza ojczyzna (Hazánk) Jerzy Ficowski

Noc u czubków (Éjszaka a sárga házban) Jerzy Ficowski

Nota od autora wyboru Konrad Sutarski

Noty o autorach opracował Konrad Sutarski

***

Pozostałe antologie poezji węgierskiej znajdziecie w  przekrojowym wpisie (tutaj).