Antologie poezji węgierskiej – cz. VIII: 13 poetów


Wybór 13 poetów. Antologia współczesnej poezji węgierskiej pod redakcją Szczepana Woronowicza i Bohdana Zadury obejmuje następujące pozycje:

Wstęp

Jerzy Robert Nowak

Lajos Kassák

Do prawdziwych poetów (Az igaz költőkhoz),

przełożył Tomasz Kulisiewicz

Moja poezja {Költészetem),

przełożył Tomasz Kulisiewicz

Fabryka (A gyár),

przełożył Tomasz Kulisiewicz

Po kole (Vándorlás körben),

przełożył Tomasz Kulisiewicz

Przeczucie (Sejtelem),

przełożył Tomasz Kulisiewicz

Zły rok (Rossz esztendő),

przełożył Tomasz Kulisiewicz

Jestem z tobą (Veled vagyok),

przełożyła Gracja Kerényi

Poeta spiera się sam z sobą (A költő önmagával)

przełożył Tomasz Kulisiewicz

Pod światło (Kontrafény),

przełożył Tomasz Kulisiewicz

Lőrinc Szabó

Świerszcza muzyka (Tücsökzene)

Spokojny cud (A nyugodt csoda),
przełożył Bohdan Zadura

Ogromne serce (Óriás szív),

przełożył Bohdan Zadura

Krajobraz rośnie, rozpada się (Táj épül, omlik),

przełożył Bohdan Zadura

Pożegnanie – Och, co się stało?… (Búcsú – Mi történt?…),

przełożył Bohdan Zadura

…w punkcie obserwacyjnym… (…kilátón),

przełożył Bohdan Zadura

…na błękitnej, wielkiej łące… (…a nagy, kék réten),

przełożył Bohdan Zadura

Ars poetica (Ars poetica),

przełożył Bohdan Zadura

Całe jezioro (Az egész tó),

przełożył Bohdan Zadura

A cóż dopiero ona! (Hát még ó),

przełożył Bohdan Zadura

Zaćmienie księżyca (Holdfogyatkozás),

przełożył Bohdan Zadura

Dwudziesty szósty rok (A huszonhatodik év)

To, co się stało (Ami közbejött),

przełożył Bohdan Zadura

Dobra potęga (A jó hatalom),

przełożył Bohdan Zadura

Wszędzie tam jesteś… (Mindenütt ott vagy),

przełożył Bohdan Zadura

Ostatnia samotność ( Utolsó magány),

przełożył Bohdan Zadura

Resztka życia (Maradék élet),

przełożył Bohdan Zadura

Między skroniami (Két halántékom között),

przełożył Bohdan Zadura

lako cząstka mnie (Alkatrészemként),

przełożył Bohdan Zadura

Był tylko zaczątkiem… (A kezdete volt csak…),

przełożył Bohdan Zadura

Już tylko myślą (Most csak lélekben),

przełożył Bohdan Zadura

Dwudziesty szósty rok (A huszonhatodik év)

przełożył Bohdan Zadura

Tak postanowiłem (Így döntöttem),

przełożył Bohdan Zadura

Niech tak będzie! (Úgy legyen!),

przełożył Bohdan Zadura

Spójrz w górę: Słońce (Nézz föl: a nap),

przełożył Bohdan Zadura

Rezultat (Az eredmény),

przełożył Bohdan Zadura

Pożegnanie – Patrząc na wielkie… (Búcsú – Ami nagyot…),

przełożył Bohdan Zadura

Słuchając muzyki Mozarta (Mozart hallgatása közben),
przełożył Bohdan Zadura

Gyula Illyés 

Ars poetica (Ars poetica),

przełożył Artur Międzyrzecki

Elegia o starym wincerzu (Elégia egy öreg vincellérről),

przełożył Józef Waczków

Mors bona, nihil aliud (Mors bona, nihil aliud),

przełożył Bohdan Zadura

Árpad (Árpad),

przełożył Artur Międzyrzecki

Bartok (Bartók),

przełożył Artur Międzyrzecki

Uścisk ręki (Kézfogások),

przełożył Józef Waczków

Rzecz o tyranii (Egy mondat a zsarnokságról),

przełożył Artur Międzyrzecki

Bóg – w co się zmienił? (Mi lett az isten?),

przełożył Józef Waczków

Czarno-białe (Fekete-fehér),

przełożył Bohdan Zadura

Ciemność (Sötét),

przełożył Bohdan Zadura

Świat wiecznych dzieł (Örök művek világa),
przełożył Bohdan Zadura

Zoltán Zelk        

Wiosenny wiersz (Tavaszi vers), przełożył Tadeusz Kwiatkowski-Cugow

Wtedy (Majd akkor),

przełożył Tadeusz Kwiatkowski-Cugow

W stronę pięćdziesiątki (Öfven felé),

przełożył Tadeusz Kwiatkowski-Cugow

Skrzypce wyniesione z ognia (Tűzből mentett hegedű),

przełoży) Tadeusz Kwiatkowski-Cugow

Tak ją widzę (így látom őt),

przełożył Tadeusz Kwiatkowski-Cugow

Czternaście linijek (Tizennégy sor),

przełożył Tadeusz Kwiatkowski-Cugow

Szron (Zúzmara),

przełożył Tadeusz Kwiatkowski-Cugow

István Vas

Wielka Nizina Węgierska (Alföld),

przełożył Feliks Netz

Pomniki trzech cesarzy (Három császárszobor),

przełożył Feliks Netz

Nie jest podobna (Nera hasonlít),

przełożył Feliks Netz

Kiedyś po stuleciach (Majd századoi urán),

przełożył Feliks Netz

Znaki na piasku (Jelek a porban),

przełożył Feliks Netz

Jest ci bliska (Terád vonatkozik…),

przełożył Feliks Netz

Około pięćdziesiątki (Öfven felé),

przełożył Feliks Netz

Niewypowiedziane (A kimondhatatlan),

przełożył Feliks Netz

Zatwardziały złodziej (A konok tolvaj),

przełożył Feliks Netz

Nie oświetlona noc (A kivilágítatlan éjszaka),
przełożył Feliks Netz

Sándor Weöres      
Ain mi się śni… (Nem a szándékom…),
przełożył Józef Waczków
Canzona (Canzone),

przełożył Miron Białoszewski

In memóriám (In memóriám),

przełożył Józef Waczków

Apokaliptyczny wędrowiec (Apokaliptikus vándor),

przełożył J ózef Waczków

Dziennik przeszłości (A múlt naplója),

przełożył Józef Waczków

Orfeusz (Orpheus),

przełożył Józef Waczków

Ars poetica (Ars poetica),

przełożył Józef Waczków

Z wyznań cesarza Tang Ming-huanga (TangMing-huang császár vallomásaiból),

przełożył Józef Waczków

Łatwiej jest nie żyć… (/Vem élni könnyebb),

przełożył Józef Waczków

Historia (Történelem),

przełożył Józef Waczków

Wędrówka ludów (Népvándorlás),

przełożył Józef Waczków

Fairy Spring 1, VI, VII (Fairy Spring I, VI, VII),

przełożył Józef Waczków

Nokturn (Nocturnum),

przełożył Miron Białoszewski

Kraj ukryty (A rejtett ország),

przełożyli Miron Białoszewski i Gracja Kerényi

Oda do drobnomieszczanina (Oda a kispolgárhoz),

przełożył Józef Waczków

Autobiografia (Önéletrajz),

przełożył Miron Białoszewski

Szczerze i odważnie (Nyíltan és merészen),

przełożył Józef Waczków

Piosenkarka (Stágeréne/cesnó),

przełożył Józef Waczków

U schyłku życia (Az élet végén),

przełożył Józef Waczków

Szczęśliwe… (Boldog),

przełożył Józef Waczków

Koniec stulecia (Századvég),
przełożył Józef Waczków

László Benjámin

Pragnąłem ogień (Tüzet akartam),

przełożył Bohdan Zadura

Ars poetica (Ars poetica),

przełożył Bohdan Zadura

Urok rzeczy powszednich (Köznapi dolgok igézete),

przełożył Seweryn Pollak

Dwa dziesięciolecia (Két évtized),

przełożył Bohdan Zad ura

I kości me wyznają nie pytane (Kérdezetten vallanak csontjaim is),

przełożył Bohdan Zadura

Pod krwawiącymi sztandarami (Vérző zászlók alatt),

przełożył Bohdan Zadura

Degradacja generała (A tábornok lefokozása),

przełożył Bohdan Zadura

Moje klęski (Vereségeim),

przełożył Bohdan Zadura

Bądźcie czujni! (Legyetek éberek),

przełożył Bohdan Zadura

Ani cynik, ani kaznodzieja (Se cinikus, se prédikátor),
przełożył Bohdan Zadura

János Pilinszky

Ty mnie pokonaj (Te győzz le),

przełożył Jerzy Snopek

Ryby w sieci (Halak a hálóban),

przełożył Jerzy Snopek

Na zakazanej gwieździe (Tilos csillagon),

przełożył Jerzy Snopek

Trapez i poręcz (Trapéz és korlát),

przełożył Jerzy Snopek

Późna łaska (Késő kegyelem),

przełożył Jerzy Snopek

Co to za walka podziemna (Miféle földalatti harc),

przełożył Jerzy Snopek

Pasja ravensbrücka (Ravensbrücki passió),

Wystygły świat (Kihűlt világ),

przełożył Jerzy Snopek

Apokryf (Apokrif),

przełożył Mieczysław Jastrun

Wielkomiejskie ikony (Nagyvárosi ikonok),

przełożył Jerzy Snopek

Od czegom zaczął (Amiként kezdtem),

przełożył Jerzy Snopek

Do Jutty (Juttának),

przełożył Jerzy Snopek

Szafot zimą (Vesztőhely télen),

przełożył Szczepan Woronowicz

Reszta jest miłosierdziem (A többi kegyelem),

przełożył Szczepan Woronowicz

Siódmy krąg piekła (A pokol hetedik köre),

przełożył Szczepan Woronowicz

Mój herb (Címerem),

przełożył Jerzy Snopek

Omega (Omega),

przełożył Szczepan Woronowicz

Dwoisty potwór (Kétéltű szörny),

przełożył Jerzy Snopek

Twoje ręce, moje ręce (Kezed, kezem),

przełożył Jerzy Snopek

Stawrogin się żegna (Sztavrogin elköszön),

przełożył Szczepan Woronowicz

Po spowiedzi (Gyónás után),

przełożył Jerzy Snopek

Bezokolicznik (Infinitívus),

przełożył Jerzy Snopek

Poemat (Költemény),

przełożył Jerzy Snopek

Stawrogin powraca (Sztavrogin visszatér),

przełożył Jerzy Snopek

Przestrzenie (Terek),

przełożył Jerzy Snopek

Przemiany (Átvá/fozásot),
przełożył Jerzy Snopek

14 października 1970 (í970.október 14.),

przełożył Jerzy Snopek

22 grudnia 1970 (1970.december 22.),

przełożył Jerzy Snopek

Panna I.B. (B.I. kisasszony),

przełożył Jerzy Snopek

Ágnes Nemes Nagy

Do nadziei (A reményhez),

przełożyła Teresa Worowska

Do wolności (A szabadsághoz),

przełożyła Teresa Worowska

Wszystko wiemy (Mindent tudunk),

przełożyła Teresa Worowska

Obroń to (Véddmeg),

przełożyła Teresa Worowska

Łazarz (Lázár),

przełożyła Teresa Worowska

Konie i anioły (A lovak és az angyalok),

przełożyła Teresa Worowska

Orzech (Bűn),

przełożyła Teresa Worowska

Dzik (Vadkan),

przełożyła Teresa Worowska

Strach (Félelem),

przełożyła Teresa Worowska

Bezkształtne (A formátlan),

przełożyła Teresa Worowska

Z zapisków Echnatona (Echnaton feljegyzéseiből),

przełożył Jan Zych

Przytomność (Eszmélet),

przełożyła Teresa Worowska

László Nagy

Kowal (Kovács),

przełożył Bohdan Zadura

Mrozy (Fagyot jönnek),

przełożył Bohdan Zadura

Oto cud (Lássátok csodát),

przełożył Bohdan Zadura

Majówka w szronie (Deres majális),

przełożył Bohdan Zadura

Dreszcze przyszłości (A jövő vacogása),

przełożył Bohdan Zadura

Nie daj mi stać na kościach (Ne hagyj csontokon állnom),

przełożył Bohdan Zadura

Rusałka wyjąca do krwi ( Vérugató tündér),

przełożył Bohdan Zadura

Hymn o każdej porze (Himnusz minden időben),

przełożył Bohdan Zadura

Kiedy nie ma litości (Amikor nincs kegyelem),

przełożył Bohdan Zadura

Moja miłość, gra kościana (Szerelmem, csonttörő élei),

przełożył Tadeusz Nowak

Na zewnątrz świeci słońce (Kivül nap süt),

przełożył Bohdan Zadura

Cień samolotu (Arepülp árnyéka),

przełożył Bohdan Zadura

Inkarnacja w srebrze (Inkarnáció ezüstben),

przełożył Bohdan Zadura

Nadchodzi nowa pora roku (Új évszak jön),

przełożył Bohdan Zadura

Nie ma wyspy południa (Délsziget nincs),

przełożył Bohdan Zadura

W wielkim atlantyckim mroku (A nagy atlanti homályban),

przełożył Bohdan Zadura

Wilk mówi (Ordas mondja),

przełożył Tadeusz Nowak

Ukrywający się w wierszu (Versben bujdosó),

przełożył Bohdan Zadura

Ferenc Juhász

Maria (Mária),

przełożył Feliks Netz

Krajobraz 1951 (Tájkép, 1951),

przełożył Feliks Netz

łilegia listopadowa (Novemberi elégia),

przełoży) Tadeusz Nowak

Dzwony przeczucia (A sejtelem harangjai),

przełoży! Feliks Netz

Dzień zabobonów: czwartek, kiedy jest najciężej (Babonák nap/a, csütörtök: amikor a legnehezebb),

przełożył Feliks Netz

Lilia ognista w nocy (Tűzliliom az éjszakában),
przełożył Tadeusz Nowak

Gábor Garai

Moja matka (Anyám),

przełożył Aleksander Nawrocki

Cyrkowcy (Artisták),

przełożył Aleksander Nawrocki

Ufność (Bizalom),

przełożył Aleksander Nawrocki

Pismo na ścianie (írás a falon),

przełożył Aleksander Nawrocki

Sezon elegii (Elégiák évada),

przełożył Aleksander Nawrocki

Zanim (Mielőtt),

przełożył AleksanderNawrocki

Sandor Csoóri

Moja matka czarna róża (Anyám fekete rózsa),

przełożył Piotr Szewc

Przywołuję tajemnice (Rejtelmeket szólongatok),

przełożył Piotr Szewc

Barbarzyńska modlitwa (Barbár imádság),

przełożył Piotr Szewc

Zachęta (Bizatató),

przełożył Piotr Szewc

Cantata profana (Cantata profana),

przełożył PiotrSzewc

Na kacu (Másnaposan),

przełożył Piotr Szewc

Drugi człowiek (A másik).

przełożył Piotr Szewc

Słowa mojej matki (Anyám szavai),

przełożył Piotr Szewc

Jeśli cię dotknę (Ha megérintelek),

przełożył Piotr Szewc

Puściłbym cię, przywołałbym (Elengednélek, visszahívlak),

przełożył Piotr Szewc

Wróżby dla ciebie (Jóslás a te idődről),

przełożył Piotr Szewc

***

Pozostałe antologie poezji węgierskiej znajdziecie w  przekrojowym wpisie (tutaj).