Antologie poezji węgierskiej – cz. I: zestawienie


Oto zestawienie (mam nadzieję, że kompletne) wszystkich antologii poezji węgierskiej, jakie ukazały się w języku polskim, w układzie chronologicznym:

 • Wolność – antologia walczącej poezji i prozy węgierskiej, red. Camilla Mondral, Juliusz Wiktor Gomulicki,  Czytelnik, Warszawa 1953 (spis treści znajdziecie tutaj)
 • Kocham twój kraj: Antologia wierszy węgierskich o Polsce, wybór István Csapláros, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971 (spis treści znajdziecie tutaj)
 • Antologia poezji węgierskiej, wybór i układ István Csapláros, Grácia Kerényi, Andrzej Sieroszewski, red. poetycka Mieczysław Jastrun, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975 (spis treści znajdziecie tutaj)
zdj. bodan731
zdj. bodan731
 • 13 poetów. Antologia współczesnej poezji węgierskiej, red.  Szczepan Woronowicz, Bohdan Zadura, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983 (spis treści znajdziecie tutaj)

 • Przepowiednia czasu twego (antologia współczesnej poezji węgierskiej), Konrad Sutarski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985 (spis treści znajdziecie tutaj)

 • Z dala od najważniejszych dróg – Messze a legfontosabb utaktól (polsko- i węgierskojęzyczny wybór poezji), Konrad Sutarski ,Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Kraków-Budapeszt 1993
 • Z węgierskiego na nasze. Antologia poezji i prozy. Wybór i oprac. A. Górecka. Fundacja Literatura Światowa. Warszawa 1998 (spis treści znajdziecie tutaj)

 • Podźwignęło się morze (autorski wybór poezji węgierskiej), Konrad Sutarski, Stołeczny Samorząd Mniejszości Polskiej, Budapeszt 2000
 • Na podwójnej ziemi – Kettős hazában (polsko- i węgierskojęzyczny wybór poezji), Konrad Sutarski, Magyar Napló, Budapeszt 2005
 • Jak blisko – Míly közel (polsko- i węgierskojęzyczna antologia poezji węgierskiej spoza granic Republiki Węgierskiej), Konrad Sutarski, Magyar Napló, Budapeszt 2007

 • Węgierskie lato, wybór i przekłady Bohdan Zadura, Biuro Literackie, Wrocław 2010 (spis treści znajdziecie tutaj)

 • Antologia współczesnej poezji węgierskiej, Jerzy Snopek, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010 (pisałam o niej już tutaj, a spis treści znajdziecie tutaj)