Biblioteka tłumacza vol.3


Dziś w  Bibliotece tłumacza wyjątkowo nie książka, a czasopismo poświęcone przekładowi literackiemu – półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ Przekładaniec:

Przekładaniec jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom przekładu literackiego. Publikuje przekłady opatrzone komentarzami tłumaczy, krytykę przekładu, eseje przekładoznawcze i komparatystyczne oraz recenzje książek poświęconych tłumaczeniu. Pismo zamieszcza omówienia istniejących tłumaczeń, jak również przekłady wcześniej niepublikowane, chętnie przedstawiając czytelnikom – oprócz nowych przekładów klasyki – twórczość mało w Polsce znanych współczesnych poetów i pisarzy. W zamierzeniu jego twórców Przekładaniec ma pełnić funkcję wielojęzykowego i wielokulturowego forum promującego interdyscyplinarną dyskusję nad przekładem literackim rozumianym jako komunikacja kultur. Stąd prezentowana na łamach pisma różnorodność języków, zagadnień i perspektyw badawczych. Od początku swojej działalności redakcja pisma stawia sobie także za cel promowanie polskiej literatury za granicą. Półrocznik skierowany jest do badaczy przekładu, tłumaczy, filologów, literaturoznawców i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami transferu międzykulturowego.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem UJ.

.

.

***

Biblioteka tłumacza to cykl wpisów poświęconych opracowaniom i podręcznikom, traktującym o teorii i praktyce przekładu, głównie pod względem tłumaczeń literackich. Wszystkie wpisy znajdziecie pod szerszym tematycznie tagiem warsztat.