cennik


Konferansjer

Każde wydarzenie wymaga osobnej i starannej oceny potrzeb i wymagań, a także określenia zadań, przewidzianych dla konferansjera. Zapraszam do kontaktu w celu bezpłatnego ustalenia najlepszego rozwiązania dla danego eventu i podania wyceny.

*

Trener

Dobrze opracowane szkolenie każdorazowo uwzględnia unikatowe potrzeby i wymagania ze strony zamawiającego, zarówno pod względem charakteru treningu, zakresu materiału, jak i czasu trwania sesji.  Od tych czynników uzależniona jest także wycena szkolenia, dlatego zapraszam do kontaktu – wspólnie uzgodnimy optymalne rozwiązanie.

*

Tłumacz

Tłumaczenia pisemne, literackie, korekta:

Standardową jednostką rozliczeniową jest strona znormalizowana, składająca się z 1800 znaków pisarskich ze spacjami. Ponieważ koszt tłumaczenia zależy zarówno od pary językowej i języka docelowego, stopnia specjalizacji tekstu, jego objętości, formatu, w jakim zostaje przekazany oraz terminu oddania gotowego przekładu, zapraszam do działu kontakt w celu przesłania tekstu do bezpłatnej wyceny. Wszelkie przesłane teksty zostaną potraktowane jako poufna wymiana informacji, nawet jeśli ostatecznie nie nawiążemy współpracy.

Warto wiedzieć:

Tłumaczenia ustne, inne zlecenia:

Podstawą rozliczenia jest 1 godzina tłumaczenia/pracy nad zleconym tematem. W przypadku zlecenia w większej odległości od miejsca zamieszkania do ceny tłumaczenia doliczany jest uprzednio ustalony koszt dojazdu oraz noclegu. Ze względu na różnorodność tłumaczeń ustnych proszę o kontakt w celu uzyskania dokładnej wyceny.

Warto wiedzieć:

 

Wszelkie zlecenia wykonuję na podstawie umowy o dzieło lub faktury VAT.