Certyfikat z języka węgierskiego


Często pojawia się pytanie, jaki certyfikat świadczy o określonym stopniu znajmości języka węgierskiego. Najpopularniejszym, jeśli nie jedynym uznawanym jest egzamin organizowany przez ECL, czyli European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Language, mający swoją siedzibę w Pécs. Konsorcjum działa od 1992 roku i skupia przede wszystkim prestiżowe europejskie uniwersytety, które przygotowują egzaminy i arkusze ich oceniania. ECL wyróżnia cztery poziomy zaawansowania: A, B, C i D, które pokrywają się z poziomami A2–C1, ustalonymi według wytycznych Rady Europy.

„Czy ECL ma szansę z dotychczas bezkonkurencyjnymi egzaminami? – Egzamin ECL jako przyjazny dla użytkownika przebija się i wyrabia sobie markę – komentuje Małgorzata Kujawska. – Jest oficjalnie uznawanym egzaminem na Węgrzech, gdzie wersję angielską i niemiecką zdaje kilkaset osób rocznie. Jest znakomitym modelem egzaminowania znajomości polskiego i węgierskiego jako języków obcych. Tylko w naszym centrum egzaminy z węgierskiego i polskiego jako obcego zdało kilkaset osób.”

[za: http://jezyki.eurostudent.pl/poradnik.php?ns=allnws&nwsid=7]

W wytycznych „Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego spośród języków roboczych Unii Europejskiej”, str. 5, to właśnie ECL widnieje jako jedyna opcja dla języka węgierskiego.

.

CO,GDZIE I JAK:

ECL Polsce:
ul. Kopernika 3
00–367 Warszawa
tel. (0 48 22) 826 22 59, 828 52 67, 828 52 68

iko@iko.com.pl

www.iko.com.pl


ELC w Europie:
Sekretariat ELC
H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u.1/B
tel. 0 36 72 251 444/2106

ecl@inyt.pte.hu

www.inyt.pte.hu

.

 

Często pojawia się pytanie, jaki certyfikat świadczy o określonym stopniu znajmości języka węgierskiego. Najpopularniejszym, jeśli nie jedynym uznawanym jest egzamin organizowany przez ECL, czyli European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Language, mający swoją siedzibę w Pécs. Konsorcjum działa od 1992 roku i skupia przede wszystkim prestiżowe europejskie uniwersytety, które przygotowują egzaminy i arkusze ich oceniania. ECL wyróżnia cztery poziomy zaawansowania od A do D, które pokrywają się z poziomami A2–C1 według Rady Europy.

„Czy ECL ma szansę z dotychczas bezkonkurencyjnymi egzaminami? – Egzamin ECL jako przyjazny dla użytkownika przebija się i wyrabia sobie markę – komentuje Małgorzata Kujawska. – Jest oficjalnie uznawanym egzaminem na Węgrzech, gdzie wersję angielską i niemiecką zdaje kilkaset osób rocznie. Jest znakomitym modelem egzaminowania znajomości polskiego i węgierskiego jako języków obcych. Tylko w naszym centrum egzaminy z węgierskiego i polskiego jako obcego zdało kilkaset osób.”

[za: http://jezyki.eurostudent.pl/poradnik.php?ns=allnws&nwsid=7]

ECL Polsce:
ul. Kopernika 3
00–367 Warszawa
tel. (0 48 22) 826 22 59, 828 52 67, 828 52 68
iko@iko.com.pl
www.iko.com.pl

ELC w Europie:
Sekretariat ELC
H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u.1/B
tel. 0 36 72 251 444/2106

ecl@inyt.pte.hu

www.inyt.pte.hu

 

 

Oficjalna strona ECL:

http://www.ecl.hu/pages/Default.aspx

Próbki testów:

http://www.ecl.hu/pages/template2.aspx?id=7480

Ośrodki egzaminowania w Polsce (w Budapeszcie egzaminy organizowane są w siedzibie Instytutu Balassiego):

http://www.ecl.hu/pages/template2.aspx?1=1&id=6296&type=41

Warunki, wymagania, ceny:

http://www.ecl.hu/pages/template2.aspx?id=7477