Charyzmatyczny trener – technika i pasja, High 5


Charyzmatyczny trener – technika i pasja, High 5, Warszawa 10 – 11.04.2013

Charyzmatyczny trener High5