Co wspólnego ma węgierski z arabskim…


Dla zwolenników tej wersji pokrewieństwa języków mała próbka tego, jak można naciągnąć każdą teorię :)))