Computerworld Państwo 2.0


Prowadzenie dwudniowej konferencji on-line Computerworld Państwo 2.0, 4-5.03.2021 (link)