Czesław Miłosz: Rodzinna Europa


23 września 2011 r. (piątek), o godzinie 18.00  w Bibliotece Języków Obcych w Budapeszcie (Molnár u. 11.) odbędzie się promocja węgierskiego wydania książki Czesława Miłosza „Rodzinna Europa” (przekład na j. węgierski: Lajos Pálfalvi, Jolán Cservenits, Endre Bojtár, Zsuzsa Mihályi, Viktória Kellermann).

Uczestnicy spotkania:

Lajos Pálfalvi – literaturoznawca, tłumacz, szef Instytutu Slawistyki i Europy Środkowej Uniwersytetu P.Pázmánya
József Takáts – redaktor, krytyk literacki
Sándor Mészáros – krytyk literacki, redaktor wydawnictwa Kalligram

Rodzinna Europa to nie tylko chęć przybliżenia Zachodowi Wschodu, ale również próba zdefiniowania samego siebie przez Miłosza. Utwór powstał z potrzeby określenia przez poetę swoich korzeni, nie tylko narodowych, ale i kulturowych. Dlatego też większość materiału w niej zawarta ma charakter autobiograficzny.

Sam Miłosz tak pisał o swoim dziele: „Rodzinna Europa nie była zwrócona do polskiego czytelnika, choć ten może się z niej sporo dowiedzieć. Była zarówno kazaniem misjonarza wśród dzikich, jak próbą odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Gdybym pochodził z Warszawy czy Krakowa, byłoby mi trochę łatwiej to wyjaśnić. Ja jednak chciałem wprowadzić na mapę literatury cały nasz wschodni galimatias, nawet dla większości polskich czytelników obcy.”

 Pierwsze wydanie Rodzinnej Europy miało miejsce w Paryżu w 1958 roku. Wydawcą był Instytut Literacki prowadzony przez Jerzego Giedroycia.. Rodzinna Europa powstała niejako jako pożegnanie się poety ze Starym Kontynentem.

 Z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin Czesława Miłosza od początku 2011 roku oprócz „Rodzinnej Europy” na Węgrzech ukazały się: “Metafizyczna pauza” (wyd. Nagyvilág, 2011), wznowienie zbioru pt. “Zniewolony umysł” (wyd. Európa), „Historia literatury polskiej” (wyd. Attraktor”). Na jesień 2011 roku zaplanowany został także numer miesięcznika literackiego “Nagyvilág” poświęcony twórczości Czesława Miłosza.

[za: http://www.polinst.hu/pl/node/7578]