Czesi, Polacy, Słowacy i Węgrzy wzajemnie o sobie


W dniach 13-15 stycznia odbędzie się w Krakowie (Teatr Zależny Politechniki Krakowskiej, ul. Kanoniczna 1) impreza zatytułowana W lustrze stereotypów – Czesi, Polacy, Słowacy i Węgrzy wzajemnie o sobie. Wstęp wolny

Program:
13 stycznia 2014, g. 18.00
Panel dyskusyjny na temat stereotypów we wzajemnym postrzeganiu się narodów

15 stycznia 2014, g. 18.00
“Lustro stereotypów” – happening/performance w wykonaniu wszystkich uczestników projektu.

Projekt Teatru Mumerus zrealizowany jest we współpracy z Vyšší odborná škola herecká z Pragi, Divadlo Kontra z Nowej Wsi Spiskiej oraz Tünde Trojan i Gabriellą Hadzikostową z Węgier, przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Więcej informacji na www.mumerus.net.

w lustrze stereotypów