Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 2012 roku: Warszawa-Ostrołęka


Oprócz oficjalnych uroczystości na Węgrzech, z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zostaną zorganizowane również obchody w Warszawie:

Organizatorzy / A szervezők

zapraszają / meghivják Önt

23 marca 2012 roku o godzinie 15.00

2012. március 23-án, 15.00 órakor

do Państwowego Muzeum Archeologicznego, Warszawa, ul. Długa 52

az Állami Régészeti Múzeumba (Varsó, Długa u. 52)

na otwarcie wystaw zorganizowanych z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

a Lengyel-Magyar Barátság Napja alkalmából készült kiallitások megnyitójára

Generał Józef Bem – bohater Polski i Węgier

Bem Józef tábornok – Lengyelország és Magyarország hőse

Codziennie nowe odkrycie – zdjęcia z wykopalisk

Minden nap egy új felfedezés – ásatások képekben

Organizatorzy / szervezők

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie / Állami Régészeti Múzeum, Varsó

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie / Magyar Kulturális Intézet, Varsó

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce / Kurp Kultúra Múzeuma, Osztrolenka

 

Współpraca / együttműködők

Muzeum Okręgowe w Tarnowie / Tarnówi Regionális Múzeum

Muzeum Wojskowości w Budapeszcie / Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest

Muzeum im. Dériego w Debreczynie / Déri Múzeum, Debrecen

Muzeum im. Andrása Jósa w Nyíregyháza / Jósa András Múzeum, Nyíregyháza

Zespół Szkół nr 20 im. gen. J. Bema w Warszawie / Bem József Líceum, Varsó

Dyrekcja Muzeów Województwa Pest / Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie / Lengyel Hadsereg Múzeuma, Varsó

 

Patronat honorowy / tiszteletbeli védnökök

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Mazóviai Vajdaság Elnöke

Kiss Róbert

Ambasador Węgier w Polsce

Magyarország Nagykövete

Wojciech Brzeziński – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

János Tischler – Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie

Maria Samsel – Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Márton Kálnoki-Gyöngyössy – Dyrektor Muzeów Województwa Pest w Szentendre