Endre Ady – węgierski Prometeusz


Zaproszenie na wykład ilustrowany Michała Burdzińskiego „Młodzi Prometeusze – Wyspiański, Hviezdoslav, Ady” w ramach cyklu „Na przełęczy piękna – Z dziejów literatury i sztuki modernizmu Słowaków i Węgrów (1880-1940)”:

Celem kolejnego spotkania jest uchwycenie zarówno romantycznego ducha, jak i pierwiastków uniwersalnych w postawie twórczej oraz dziełach trzech wyjątkowo wyrazistych przedstawicieli wczesnego modernizmu środkowoeuropejskiego: Stanisława Wyspiańskiego (1869-1907), Pavla Országha Hviezdoslava (1849-1921) i Endre Adyego (1877-1919). Ich zestawienie ma prowadzić do wyłonienia cech osobowości literackiej, która sensu istnienia upatruje w etycznej misji udoskonalania społeczeństwa i ludzkości w ogóle.

24.04. 2013. środa, godz. 18:00

Węgierski Instytut Kultury,
00-009 Warszawa,
ul. Moniuszki 10

Program zostanie zrealizowany ze wspólnej inicjatywy Instytutu Słowackiego i Węgierskiego Instytutu Kultury.

.