Ephemeral fixed – sztuka efemeryczna w krajach Wyszehradu


W dniach 15-17.03.2012 w Łodzi odbędzie się realizacja projektu Ephemeral fixed – sztuka efemeryczna w krajach Wyszehradu, zorganizowany przez Sztukę I Dokumentację, Łódź (PL) w kooperacji z: Galeria Jama Michal, Ostrava (CZ), Kassak Centre of Intermedia Creativity (K2IC), Nove Zamky (SK) oraz Magyar Műhely (Hungarian Workshop), Budapest, (HU):

Sztuka efemeryczna ma już swoją ugruntowaną pozycję w historii sztuki, jednak nie jest jeszcze dobrze przebadana i opisana w Europie Środkowej. Ephemeral fixed. Ephemeral art – history documented to projekt dotyczący wszystkich rodzajów praktyk artystycznych w krajach Wyszehradu, po których zostaje jedynie dokumentacja sztuki efemerycznej.
W projekcie biorą udział artyści i teoretycy różnych pokoleń. Projekt realizowany jest poprzez pokazy dokumentacji galerii prowadzonych przez artystów, pokazy performance, sympozjum, dyskusje oraz publikację.

Zaproszeni artyści:

  • Jiri Suruvka, Francisek Kowolowski, Jana Zimčíková (CZ)
  • József R. Juhász, Daniel Dida, Linda van Dalen (SK)
  • Bálint Szombati, Imre Dénes, Peter Vályi (HU)
  • Józef Robakowski, Adam Klimczak, Anka Leśniak (PL)

Zaproszeni krytycy:
Tomáš Pospiszyl (CZ), Jozef Cseres (SK), Katalin Balázs (HU), Łukasz Guzek (PL)

Spotkanie w ramach projektu będzie miało miejsce w Łodzi, jako zapowiedź czwartej edycji Festiwalu Sztuka i Dokumentacja. Pokazy performance odbędą się w Galerii Wschodniej istniejącej od 20 lat, jako alternatywne miejsce dla sztuki w Łodzi.

Więcej informacji na stronie: www.ephemeralfixed.eu

Projekt finansowany jest z Funduszu Wyszehradzkiego www.visegradfund.org

[za: http://www.ephemeralfixed.eu/home_polska.html]