Foto Free Europe – Visegrad Images


Od 15 marca do 12 kwietnia 2012 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie będzie można obejrzeć wystawę fotografii Gabrielli Csoszó, Julii Baier i Visegrad Visibility Art Group, zatytułowaną Foto Free Europe – Visegrad Images, na której swoje prace prezentują też i węgierscy twórcy:

Członkami Visegrad Visibility Art Group są młodzi fotografowie z krajów grupy Wyszehradzkiej (Markéta Bendová CZ, Daša Barteková SK, Tomáš Gindl SK, Barbora Holubová CZ, Anto Ivancsu SK, Kata Kóti HU, Magdalena Malińska PL, Kata Somogyvári HU, Csaba Szentesi HU, Rita Tuczai HU, Zsuzsa Varró HU, Zuzanna Zborilová CZ). Uczestniczyli oni w prowadzonym przez Gabriellę Csoszó i Julię Baier warsztatach, w trakcie których odwiedzili Šamorín, Bańską Szczawnicę, Brno i Kraków.
Artyści postawili sobie za cel uwidocznienie wewnętrznych  zależności łączących region poprzez ukazanie wspólnoty doświadczeń krajów wyszehradzkich. Młodzi fotograficy wychwytują  podobieństwa w sposobie życia i mentalności mieszkańców, szczególną uwagę poświęcając specyfice tutejszych przestrzeni miejskich. Prezentowana w Międzynarodowym Centrum Kultury wystawa opisuje rzeczywistość najnowszą i z perspektywy najmłodszego pokolenia. Jego oczyma pokazuje, w jak znacznym stopniu współczesne środkowoeuropejskie miasta ukształtowało wspólne historyczne dziedzictwo i konieczność zmagania się z wyzwaniami okresu transformacji.


Kurator: Gabriella Csizek, Hungarian House of Photography
Wystawa zrealizowana w ramach projektu Visegrad Images czasopisma Magyar Lettre, dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

[za: http://www.mck.krakow.pl/news/foto-free-europe]

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25
31-008 Kraków

tel. 12 42 42 811
fax 12 42 17 844

sekretariat@mck.krakow.pl

www.mck.krakow.pl