Anna Butrym gala 95-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego Białystok2 fot. Adam Fabisz


Gale 95-lecia BGK