Anna Butrym gala 95-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego Kraków fot. Adam Fabisz


Gale 95-lecia BGK / Kraków