„Gdzie jest brat twój?”, Żydowski Instytut Historyczny


„Gdzie jest brat twój?” – przekład części tekstów na wystawę prezentującą dzieła Imre Ámosa, Żydowski Instytut Historyczny, 23.06.2014 (link)

Amos