Gość specjalny X Festiwalu Kultury Węgierskiej


Przeprowadzenie dwóch autorskich spotkań w tematyce literatury węgierskiej, w roli gościa specjalnego X Festiwalu Kultury Węgierskiej w Słupsku, 18.09.2017 (link, link):

  • „Madziarzy w natarciu: lektury bardzo pozaszkolne” – spotkanie z młodzieżą gimnazjalną i licealną
  • „Węgry. Fascynująca podróż literacka” – otwarte spotkanie dla mieszkańców Słupska