Historia Do Rzeczy 6/2013


Historia Do Rzeczy (6/2013), przekład artykułu Jánosa Tischlera i Sándora Szakályego „Jak Węgrzy pomagali AK” (link) (nieautoryzowane zmiany i skróty pochodzą od redakcji)

do_rzeczy_historia-2013_06