Historia literatury węgierskiej w polskich opracowaniach


Zdecydowanie najlepszym źródłem informacji o literaturze węgierskiej są węgierskojęzyczne opracowania, niemniej jednak osoby nie znające języka również mogą zapoznać się z przekrojowym ujęciem prozy, poezji i dramatów bratanków. Oprócz zapoznania się z wieloma polskimi antologiami warto zwrócić uwagę na dwie podstawowe pozycje:

  • T. Klaniczay, J. Szauder, M. Szabolcsi: Historia literatury węgierskiej. Zarys. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966. Z wersji fr. tł. Janusz Barczyński, Jerzy Falicki ; z węg. tł. Eugeniusz Mroczko

  • Władysław Floryan (red.): Dzieje literatur europejskich. Tom 3,Część 2 z Dzieje literatur europejskich: literatura węgierska s. 393-607. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991. ISBN 8301001801, 9788301001803

Krótkie opracowanie można znaleźć także w ramach:

  •  Jerzy Snopek:  Węgry. Zarys dziejów i kultury. Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2003. ISBN: 83-88794-89-2 (o tej pozycji szczegółowo pisałam tutaj)