Historia Węgier w polskich opracowaniach


Dziś przedstawiam wam „trójcę” polskojęzycznych publikacji historycznych, będących podstawą nauki na studiach.

Najważniejszym, jak dotąd, opracowaniem jest historia autorstwa W.Felczaka, przedstawiająca dzieje Węgrów do 1945:

  • Wacław Felczak Historia Węgier Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983, ISBN 83-04-01028-3

O autorze: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Felczak

Jej młodszą siostrą jest historia i kultura w ujęciu J. Snopka:

  • Jerzy Snopek Węgry. Zarys dziejów i kultury Oficyna Wydawnicza RYTM Warszawa 2003 ISBN: 83-88794-89-2

Spis treści

W poszukiwaniu korzeni          5

część I

Węgry niepodległe 895-1526  15

Pogańskie początki      17

Ku Europie chrześcijańskiej. Panowanie Arpadów      29

Okres andegaweński    53

Epoka jagiellońska       74

Kultura średniowiecza  80

część II

Węgry podzielone 1526-1711 92

Dzieje Węgrów pod zaborami  95

Kultura casów nowożytnych. Od renesansu do oświecenia            114

część III

Wiek XVIII. Węgry w Imperium Habsburgów            165

część IV

Przesunięty wiek XIX  189

Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej       191

Kultura epoki nowożytnej. Wiek XIX  221

część V

Wiek XX         251

Dzieje Węgier XX wieku w świetle dwóch biografii     257

Kultura XX wieku        303

Sztuka nowoczena       336

Kryształki pamięci        397

Wskazówki bibliograficzne       425

Indeks osób     429

Indeks miejscowości    443

Za: http://czytelnia.onet.pl/0,3128,0,0,0,0,wegry._zarys_dziejow_i_kultury,nowosci.html

Fragment: http://czytelnia.onet.pl/0,1115671,do_czytania.html

O autorze: http://czytelnia.onet.pl/2,1115670,rozne.html

Natomiast szczegółowe dzieje od 1867 roku aż po historię najnowszą (do 1996 – książka została wydana w 1997 roku) znajdziecie w opracowaniu J. Kochanowskiego:

  • Jerzy Kochanowski Węgry Od ugody do ugody 1867-1990, seria: Historia państw świata XX i XXI wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1997, ISBN: 83-85660-50-X

Praca Jerzego Kochanowskiego obejmuje dzieje Węgier w latach 1867-1990 i stanowi kompendium wiedzy o państwie i społeczeństwie węgierskim głównie w sferze polityki, ale także sprawach gospodarczo-społecznych i kulturalnych.