Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy


Osoby, które chciałyby zostać tłumaczami przysięgłymi jednego z bardziej popularnych – niż węgierski – języków, mogą wziąć pod rozwagę Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy:

Rodzaj studiów: Studia 2-semestralne, pomagisterskie, płatne

Cel kształcenia: nabycie umiejętności w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego oraz przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Program studiów został opracowany i wdrożony we współpracy z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysiegłych i Specjalistycznych (TEPIS).

Proponowane języki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski i hiszpański.

Program studiów (dostępny w zakładce Program studiów) obejmuje blok teoretyczny i blok praktyczny. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę lub egzaminem.

Zakres kształcenia: Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym – 9 weekendów w semestrze po 20 godzin zajęć (180 godz. w semestrze), łącznie 360 godzin zajęć.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.

ul. Browarna 8/10, 00-311 Warszawa

sekretariat ILS pok. 220a / 216

tel./fax   +48 (22) 55-20-922 / +48 (22) 826-13-91

e-mail: ils(at)uw.edu.pl

http://www.ils.uw.edu.pl/80.html