Jak nazwać cię mam, czyli 100 lat i 8 nazw Węgier


Niedawno całe Węgry żyły zmianą konstytucji i nazwy państwa. Warto prześledzić ten ostatni aspekt w dłuższej perspektywie – w ciągu minionego stulecia Węgry 7 razy zmieniały oficjalną nazwę państwa:

1. Magyar Királyság 1000 – 1918
2. Magyar Népköztársaság 1918
3. Tanácsköztársaság 1919
4. Magyar Királyság 1919 – 1946
5. Magyar Köztársaság 1946 – 1949
6. Magyar Népköztársaság 1949 – 1989
7. Magyar Köztársaság 1989 – 2012
8. MAGYARORSZÁG od 2012