Jakie zmiany czekają palaczy na Węgrzech?


Na Węgrzech szykują się zmiany dotyczące możliwości palenia papierosów w miejscach publicznych:

Od 2012 roku na Węgrzech będzie obowiązywał rygorystyczny zakaz palenia w pomieszczeniach publicznych. Węgierski parlament  26-04-2011 uchwalił stosowną ustawę znaczną większością głosów.

Nadal będzie można zapalić w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach w hotelach, przy czym nie będzie wolno podawać tam potraw ani napojów. Palenie w wyznaczonych miejscach będzie dozwolone w więzieniach i zakładach psychiatrycznych. Surowy zakaz palenia będzie obowiązywał w miejscach pracy oraz we wszystkich środkach transportu publicznego i na przystankach.  W pobliżu placów zabaw, szkół i przedszkoli oraz placówek służby zdrowia nie będzie można zapalić papierosa. Gminy otrzymują ponadto prawo ustanawiania jeszcze innych stref wolnych od dymu tytoniowego. Palenie na klatkach schodowych i na wewnętrznych podwórkach domów wielorodzinnych będzie zakazane, chyba że wspólnota lokatorów zezwoli na to większością 80 proc. głosów.

Za złamanie zakazu palenia będzie grozić grzywna wysokości od 20 tys. do 50 tys. forintów (75-190 euro). Kary te zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2012.

Więcej na http://turystyka.wp.pl/wid,11248211,kat,3,title,kolejne-rygorystyczne-zakazy-palenia,artykul.html