Kąpieliska Europy – stan węgierskich wód


Raport European bathing water quality in 2011 pozwala dowiedzieć się, jaką klasę czystości otrzymują europejskie – zatem i węgierskie – kąpieliska. Zanim wybierzemy się nad Balaton, sprawdźmy, jak oceniono stan wód na Węgrzech:

Europejska Agencja Środowiska sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach publikuje co roku. Badanie opiera się na próbkach z ponad 22 tys. kąpielisk. Wody badane są pod kątem występowania zanieczyszczeń i bakterii.

 Jak widać, odsetek kąpielisk spełniających najwyższe wymogi wynosi na Węgrzech 55,7%. A jak wygląda szczegółowa klasyfikacja?:

[za: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,126928,12098691,Badanie_jakosci_wody_europejskich_kapielisk__W_Polsce.html?lokale=warszawa]