Koncert z okazji dnia św. Stefana


Z okazji święta narodowego Węgier

Samorząd Dzielnicy Csepel w Budapeszcie,

Zamek Królewski w Warszawie,

Węgierski Instytut Kultury

serdecznie zapraszają

na uroczysty koncert

w wykonaniu

 

Dętej Orkiestry Festiwalowej im. Henrika Autha

z Dzielnicy Csepel

14 sierpnia (środa), o godzinie 15.00

Dziedziniec Zamku Królewskiego w Warszawie

 

Program koncertu: 

  1. György MONDVAI : Marsz festiwalowy Dzielnicy Csepel (Csepeli Fesztivál-induló)
  2. Zoltán KODÁLY: Intermezzo
  3. Zoltán KODÁLY: Taniec z Nagykálló (Kállai kettős)
  4. Henryk WIENIAWSKI: Kujawiak
  5. Géza PONGRÁCZ: Melodie Kuruców (Kurucz dallamok)
  6. ANONYMUS: Czardasz a-moll
  7. Jenő HUBAY: Kati Hejre
  8. Hector BERLIOZ: Marsz Rakoczego (Rákóczi-induló)
  9. My, Pierwsza Brygada

 . lengyel-magyar_x18082620100310151151.

Dęta Orkiestra Festiwalowa im. Henrika Autha

z Dzielnicy Csepel w Budapeszcie

Dęta Orkiestra Festiwalowa im. Henrika Autha jest spadkobiercą działającej od 1945 roku Orkiestry „Domu Robotnika” w Dzielnicy Csepel. Jej założycielami byli robotnicy, nauczyciele muzyki, studenci i emerytowani muzycy.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia Orkiestra zyskała miano „Orkiestry  Koncertowej”, później  „Orkiestry Festiwalowej”.

Głównym jej celem i zadaniem jest pielęgnowanie tradycji kultury orkiestr dętych na scenach Węgier i poza granicami podczas rozlicznych festiwali, spotkań i uroczystości.

Orkiestrę charakteryzuje profesjonalizm i kunszt interpretacji wykonywanych utworów. Jest zespołem, który łączy pokolenia: jej najmłodszy członek liczy 13 a najstarszy 84 lata.

Kierownikiem artystycznym oraz dyrygentem orkiestry jest János Péntek, laureat  nagrody „Artisjusa”, odpowiednik nagrody ZAiKS-u.

20 sierpnia – Dzień św. Stefana – obok 15 marca i 23 października najbardziej uroczyste święto narodowe na Węgrzech. W tym dniu obchodzi się rocznicę powstania państwa węgierskiego oraz kanonizacji króla Stefana, założyciela węgierskiej państwowości.

Święty Stefan (ok. 969-1038) pierwszy władca węgierski koronowany na króla w 1001 roku z dynastii Árpádów. W ciągu swojego panowania znacznie powiększył terytorium kraju oraz doprowadził do końca proces chrystianizacji Węgrów.

W ramach obchodów Dnia św. Stefana odbywa się procesja wokół poświęconej mu Bazyliki w Budapeszcie, podczas której obnoszona jest najcenniejsza węgierska relikwia, Święta Prawica króla. Uroczystości w stolicy zamyka wieczorny pokaz sztucznych ogni nad Dunajem.