Konferansjer vs moderator


 

Czasami muszę prosić o doprecyzowanie oferty współpracy od klienta, bowiem wiele osób wymiennie używa pojęć konferansjer i moderator, w dodatku różnie je rozumiejąc. Niektórzy interpretują postać moderatora jako osoby prowadzącej cały event, inni – jako kogoś, kto „kieruje dyskusją i czuwa nad jej właściwym przebiegiem, zwłaszcza w mediach” (jak podpowiada Słownik Języka Polskiego PWN). Jeszcze inni zakładają, że konferansjer z założenia jest moderatorem dyskusji panelowych, które mają się odbyć w ramach konferencji, kongresu, targów czy wydarzeń z serii „world tour”.

Niezależnie od tych osobistych preferencji i przyzwyczajeń warto za każdym razem uszczegółowić, jakie zadania chce prowadzącemu powierzyć klient i czy powinien zatrudnić osobnego moderatora dyskusji, czy też konferansjer może pełnić obie role na danym evencie – zarówno po to, by uniknąć rozczarowania czy stresu, jak i po to, by ustalić precyzyjną wycenę usługi.

Jakie są zatem różnice? O tym, jakie cechy powinien mieć dobry konferansjer i na czym powinien się znać, piszę w całej serii zagadnień w ramach „Konferansjerskiego ABC”. Moderator dyskusji z kolei nie musi być absolutnym „zwierzęciem scenicznym”, obowiązkowo jednak powinien umieć poprowadzić daną rozmowę tak, by spełnić wszystkie oczekiwania organizatora – na to zaś składa się zarówno przygotowanie merytoryczne, jak i pewne umiejętności dziennikarskie.

 

        

       

 

I tu stajemy przed pytaniem, które zawsze powinniśmy sobie zadać: kto jest publicznością naszego eventu i co ma na celu dana dyskusja panelowa (lub wywiad)?

Jeżeli organizujemy otwarty event, mający za zadanie promocję lub popularyzację jakiegoś produktu, usługi czy zagadnienia, a gościem może być dosłownie każdy, to prawdopodobnie w rozmowach na scenie chcemy poruszyć dane tematy dość ogólnikowo, sygnalizując pewne aspekty, i zależy nam na jak najszerszym dotarciu do odbiorcy. W takiej sytuacji lepiej od eksperta może sprawdzić się w roli moderatora konferansjer, który poprowadzi dyskusję ze swadą, a brak pogłębionej znajomości tematu z jego strony nie będzie stanowił problemu.

Jeżeli jednak organizujemy wydarzenie dla ekspertów z danej dziedziny, a dyskusje w ramach konferencji czy kongresu mają być poświęconej poszczególnym wycinkom wiedzy w zakresie tej specjalizacji, to zdecydowanie warto postawić na kogoś, kto na co dzień zajmuje się poruszanym na scenie tematem, dzięki czemu dyskusja będzie merytoryczna, pogłębiona i efektywna.

 

Fujitsu World Tour Warsaw 2018

 

Jakie zagrożenia niesie zły dobór moderatora do dyskusji? W sytuacji skrajnej nietrafiony wybór może wręcz zniweczyć wysiłek, włożony w przygotowanie eventu, dlatego warto sprawdzić zarówno referencje oraz dziennikarskie umiejętności kandydata na prowadzącego rozmowę, jak i jego merytoryczne zaplecze. Dlaczego?

Ponieważ może nam się trafić świetny specjalista, który jednak nie potrafi odnaleźć się na scenie, ma tremę albo nie umie dyskutować, woli perorować i błyszczeć swoją wiedzą. Rolą moderatora natomiast jest zachęcanie panelistów do komentarzy, pilnowanie ogólnego czasu dyskusji i poprowadzenie jej tak,  by każdy z rozmówców otrzymał zbliżony czas na wypowiedź, a spotkanie zakończyło się jakimiś wnioskami.

Na drugim końcu skali jest nieprzygotowany konferansjer, który albo zbyt lekko potraktował swoje zadanie i nie przestudiował tematu, albo pozwolił organizatorowi wrzucić się na głęboką wodę specjalizacji, której znajomość opierać się powinna na wieloletnim doświadczeniu merytorycznym w danej dziedzinie. Brak odpowiedniego wprowadzenia w temat panelu, nieumiejętność pójścia z nieprzewidywalnym tokiem rozmowy czy podsumowania jej przebiegu mogą sprawić, że słuchacze wyjdą z sali z poczuciem straconego czasu.

Zbyt specjalistyczna dyskusja ekspercka na evencie otwartym może zniechęcić publiczność, która nie ma odpowiedniego rozeznania w temacie, a zbyt ogólnikowe pytania konferansjera przy audytorium pełnym specjalistów mogą tylko zirytować słuchaczy i nie doprowadzić do żadnej istotnej konkluzji w ramach panelu.

Dlatego za każdym razem klient, znając publiczność swojego wydarzenia i jej oczekiwania, powinien jednostkowo ocenić, czy dyskusję powinien moderować konferansjer, czy może jednak ekspert.

 

Konferencja GIS i MZ – profilaktyka palenia tytoniu

 

Co powinien zagwarantować dobry moderator:

– na podstawie posiadanej niezbędnej wiedzy wprowadzić widownię i uczestników dyskusji w jej temat, przedstawić gości, nakreślić problematykę rozmowy,

– przeprowadzić dyskusję, zapewniając odpowiednie proporcje czasu dla poszczególnych pytań i odpowiedzi, dbając o poruszenie wszystkich ważnych aspektów i nurtujących kwestii,

– dyscyplinować (siebie i) rozmówców zarówno w zakresie czasu poszczególnych wypowiedzi, jak i ich relewantności względem tematu,

– koordynować pytania od publiczności, zadawane na żywo, przez aplikację, widzów streamingu live itp.,

– reagować na wszelkie nieprzewidziane sytuacje, o które nietrudno przy dyskusji na żywo,

– zapewnić atrakcyjność przebiegu rozmowy dla zebranej publiczności,

– podsumować merytorycznie dyskusję i wnioski z niej płynące.

 

To,  czy zakres tematyczny spotkania  i poszczególne pytania przygotowane są przez klienta czy przez moderatora, również zależy od eventu i jego założeń. Często opracowanie pytań przez organizatora zapewnia maksymalną zbieżność rzeczywistego toku rozmowy z oczekiwanym efektem.

Wielokrotnie moderowałam różne dyskusje, i to nie tylko związane z bliską mi specjalizacją hungarologiczną – prowadziłam panele dla Agencji Rozwoju Przemysłu, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Fujitsu, Głównego Inspektoratu Sanitarnego czy Ministerstwa Zdrowia. Każdorazowo decyzję o zaangażowaniu w taki projekt opierałam na tym, czy jestem w stanie tak przygotować się do dyskusji, by zapewnić jej jak najlepszy przebieg, dlatego też zdarzało mi się odmawiać współpracy przy niezwykle wąskich specjalizacjach, w których niezbędne jest zarówno odpowiednie wykształcenie, jak i lata praktyki. Tym samym mogłam zagwarantować, że te dyskusje, których moderowania finalnie się podjęłam, przebiegły zgodnie z oczekiwaniami organizatora.

 

Jednym z najcenniejszych podziękowań były słowa specjalisty z zakresu medycyny, który po poprowadzeniu przeze mnie panelu stwierdził, że zrobiłam to lepiej i ciekawiej, niż jakikolwiek ekspert, którego do tej pory miał okazję posłuchać. I dla takich referencji warto nie tylko szczegółowo przygotowywać się do roli moderatora, ale przede wszystkim uczciwie selekcjonować potencjalne zlecenia.

 

Sieć Otwartych Innowacji: Forum brokerów innowacji 3

Konferencja „Rozwój lokalny”, MIiR

Fujitsu World Tour Warsaw 2018

Międzynarodowa konferencja dot. profilaktyki palenia tytoniu

Konferencja „Kobieta ma wpływ”

Konferencja „Bo liczy się zdrowie”

 

Anna Butrym – jest konferansjerką, która nie boi się żadnych wyzwań, a praca z publicznością to jej żywioł. Na scenie pojawia się właściwie od zawsze, i to w niejednej roli: skrzypaczki, tłumaczki, trenerki biznesu, animatorki, konferansjerki i moderatorki wydarzeń. Z chęcią prowadzi eventy dwujęzycznie – płynnie posługuje się językiem angielskim i węgierskim.
Świetnie odnajduje się w prowadzeniu zarówno gal, konferencji, imprez kulturalnych, spotkań firmowych, jak i wieczorów autorskich, koncertów, wyjazdów integracyjnych, wydarzeń sportowych czy konferencji prasowych. Prowadzi także autorskie szkolenia z wystąpień publicznych, a w swoim portfolio ma również epizody telewizyjne i reklamowe oraz medialną reprezentację instytucji kulturalnej. Swobodnie czuje się nie tylko na scenie, ale także w studio radiowym i przed kamerą.
Klienci doceniają przede wszystkim jej energię, uśmiech, staranne przygotowanie, płynność we wszystkich językach i umiejętność dostosowania stylu prowadzenia do każdego rodzaju wydarzenia. Jej dumą zawodową jest fakt, że każdy event udało się jej zrealizować ze stuprocentową satysfakcją zleceniodawców, którzy chętnie polecają ją do kolejnych projektów i nawiązują dłuższą współpracę. 

 

Tagi: konferansjer, konferansjerka, prowadzący, prowadząca, moderator, moderatorka, MC, host, prezenter, prezenterka, animator, animatorka, prowadzenie eventu, prowadzenie imprezy, prowadzenie konferencji, prowadzenie gali, event, impreza, konferencja, gala, panel, wywiad, moderowanie panelu, prowadzenie wywiadu, konferansjer angielski, konferansjerka angielski, konferansjer węgierski, konferansjerka węgierski, konferansjer dwujęzyczny, konferansjerka dwujęzyczna, konferansjer warszawa