14691020_10154237580378075_1333475664345919163_n


Gala Sportu Akademickiego 2016, PKiN