Konferencja poświęcona Czesławowi Miłoszowi


11 października (wtorek),w  godzinach  9.00 — 17.00 w Muzeum Literatury im. Sándora Petőfiego w Budapeszcie (V. Károlyi Mihály u. 16.) odbędzie się jednodniowa konferencja z udziałem wybitnych znawców twórczości polskiego noblisty z Polski, Węgier i Litwy, zatytułowana Środkowoeuropejska tożsamość Czesława Miłosza i jego miejsce w kulturze europejskiej. Patronat honorowy nad konferencją objęli: J.E. Roman Kowalski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Węgierskiej oraz J.E. Renatas Juška – Ambasador Republiki Litewskiej w Republice Węgierskiej.

Międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Czesława Miłosza odbędzie się w Budapeszcie dzięki współpracy Instytutu Polskiego w Budapeszcie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Muzeum Literatury im. Sándora Petőfiego w Budapeszcie. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie zarówno działalność eseistyczna, poetycka jak i historyczno-literacka polskiego noblisty. W ramach wykładów oprócz rozważań nad dorobkiem Czesława Miłosza poruszony zostanie wątek aktualności i ważności jego myśli i idei z perspektywy XXI wieku oraz temat roli i znaczenia jego osoby w przemianach społeczno-politycznych w Europie.

Językiem konferencji poświęconej twórczości Czesława Miłosza będzie język polski i węgierski (tłumaczenie kabinowe). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program dostępny jest tutaj.

[za: http://www.polinst.hu/pl/node/7465]