Konkurs na projekty wspierające współpracę polsko-węgierską


Po raz kolejny można się starać o dofinansowanie ciekawych i obiecujących projektów w ramach programu współpracy pozarządowej:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają Program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się.

Regulamin

Szczegółowe warunki funkcjonowania Programu zawarte są w załączonym Regulaminie. (Uwaga: przed złożeniem wniosku należy dokładnie przeczytać Deklarację Intencji i regulamin.) Ważne, żeby złożony wniosek zawierał wspólny projekt co najmniej jednego partnera z Węgier i co najmniej jednego partnera z Polski, czyli partnerzy aplikujące się z Polski muszą składać projekt razem z węgierskimi organizacjami partnerskimi.

Tryb składania wniosku

Wniosek należy złożyć w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, załączonego do niniejszego zaproszenia. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić

w języku węgierskim i polskim (czyli w obu językach)

lub

w języku angielskim.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawcy proszeni będą o uzupełnienie dokumentów.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowycivil.warsaw@mfa.gov.hu podając kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu). Należy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń objętościowych tekstu.

Termin składania wniosku: 20 marca 2015 r.

Decyzja o dofinansowaniu złożonych projektów zostanie podjęta do połowy kwietnia 2015 r. i ogłoszona na stronie internetowej Ambasady Węgier w Warszawie. Beneficjenci otrzymają informację pocztą elektroniczną na adres mailowy.

Termin realizacji projektów, którym przyznano dofinansowanie: 31 grudnia 2015 r.

Odpowiednie dokumenty i formularze można pobrać ze strony Ambasady Węgier w Warszawie: http://bit.ly/2015-program-pozarzadowy