Konrad Sutarski


Jest wiele osób niezwykle zasłużonych dla propagowania kultury węgierskiej w Polsce i polskiej na Węgrzech. Przedstawiałam Wam już sylwetkę Jana Reychmana, dziś kilka słów o Konradzie Sutarskim:

Urodzony 21 września 1934 roku w Poznaniu, a od 1965 roku żyjący na Węgrzech, w Budapeszcie (ma żonę Węgierkę) – jest inżynierem mechanikiem, mechanizatorem rolnictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej (1958), doktorem technicznych nauk rolniczych (Budapeszt-Gödöllő, 1969). W latach tysiąc dziewięćset  sześćdziesiątych-osiemdziesiątych był konstruktorem maszyn rolniczych i wynalazcą (m.in. jeden z jego kombajnów uzyskał główną nagrodę Międzynarodowych Targów Budapeszteńskich, 1971). Po zmianie ustroju był polskim dyplomatą na Węgrzech (radcą ambasady oraz dyrektorem Ośrodka Informacji i Kultury Polskiej w Budapeszcie), później twórcą telewizyjnych filmów dokumentalnych (w tym średniometrażowego filmu „Katyń”, 1994) oraz politykiem mniejszościowym, trzykrotnym przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech (1995-99 i 2001-2007). Twórca Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii (1998) jest i obecnie jego dyrektorem. 

Konrad Sutarski debiutował jako poeta w 1956 roku. Jest członkiem-współzałożycielem poznańskiej literackiej grupy „Wierzbak”, inicjatora pierwszych w historii literatury polskiej festiwali poetyckich. W dorobku pisarskim posiada około dwudziestu pozycji książkowych, w tym trzy wybory swoich poezji (również w przekładach na język węgierski),  jest także autorem szeregu książkowych przekładów z poezji węgierskiej na język polski,wśród nich trzech antologii. Wiersze Sutarskiego znajdują się między innymi w antologii „Współcześni poeci polscy” (Warszawa, 1997) oraz w almanachu „Wiek Wierzbaka” (Poznań, 2007). – Za całokształt działalności literackiej i kulturalnej otrzymał na Węgrzech prestiżową nagrodę im. Bethlena (1992), a w Polsce Nagrodę Specjalną Ministra Kultury (2007).

Wykaz ważniejszych publikacji książkowych Konrada Sutarskiego związanych z Węgrami:

  •    Przepowiednia czasu twego (antologia współczesnej poezji węgierskiej) – Wyd. Literackie, Kraków, 1985 (autor wyboru, posłowia, części przekładów);
  •    Z dala od najważniejszych dróg – Messze a legfontosabb utaktól (polsko- i węgierskojęzyczny wybór poezji) – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Kraków-Budapest, 1993;
  •    Podźwignęło się morze (autorski wybór poezji węgierskiej) – Stołeczny Samorząd Mniejszości Polskiej, Budapeszt, 2000;
  •    Na podwójnej ziemi – Kettős hazában (polsko- i węgierskojęzyczny wybór poezji) – Wyd. Magyar Napló, Budapeszt, 2005;
  •    Jak blisko – Míly közel (polsko- i węgierskojęzyczna antologia poezji węgierskiej spoza granic Republiki Węgierskiej) – Wyd. Magyar Napló, Budapeszt, 2007 (autor wyboru, przedmowy, większości przekładów, współredaktor).

[za: http://sppwarszawa.pl/home/210.html?task=view]