Korekta autorska


Kiedy jako tłumacze oddajemy tekst do publikacji, mamy prawo do tzw. korekty autorskiej. Na czym ona polega, kiedy do niej dochodzi i jakie są związane z nią wymagania, przeczytacie w Poradniku zielonego dziennikarza – jak jeszcze lepiej pisać do ZB – publikacja poszkoleniowa. Na wspomnianej stronie uwzględniono również:

  • znaki korektorskie
  • przykładowe korekty
  • teksty w postaci rękopisu, maszynopisu oraz elektronicznej
  • mały przewodnik po korekcie w Wordzie
  • użyteczne makra

Wstępny obraz korekty autorskiej daje nam definicja dostępna na stronie jednego z wydawnictw:

„Korekta autorska jest jednym z etapów procesu wydawniczego. Przeprowadza się ją po opracowaniu redakcyjnym tekstu i łamaniu komputerowym. Celem korekty autorskiej jest sprawdzenie przez autora, czy zmiany dokonane w utworze w ramach opracowania redakcyjnego nie naruszyły treści i formy utworu w sposób, który byłby nie do zaakceptowania przez jego twórcę.”

[za: http://wydawnictwo.ar.wroc.pl/]

A oto znaki korektorskie – warto mieć ściągę, bo właśnie takie hieroglify pozwolą nam nadać tekstowi ostateczną i pożądaną formę: