Kornél Mundruczó – sylwetka reżysera


Kornél Mundruczó to frapująca postać, jeden ze współczesnych reżyserów filmowych i teatralnych na Węgrzech. Warto zatem zobaczyć, co ma o nim do powiedzenia Tamás Jászay, węgierski krytyk teatralny, związany z portalem kulturalnym Revizor (cały artykuł znajdziecie na stronie Teatru):

Kornél Mundruczó wybrać nie potrafi, a nawet nie chce: pytanie „film czy teatr” w ostatnich latach przekształcił w zdecydowanie udany – bo przynoszący prestiżowe nagrody, zaproszenia na międzynarodowe festiwale i gościnne realizacje – wzór „film i teatr”. Krytycy filmowi piszą o rozwiązaniach teatralnych przeniesionych na ekran, krytycy teatralni dywagują o filmowym sposobie widzenia zaadaptowanym na potrzeby sceny, on zaś z zupełnie innego punktu widzenia patrzy na swoją pracę: „Dualizm film–teatr działa we mnie jako jedność, w mojej duszy zajmuje jedno miejsce. Tymczasem przedstawienia bardzo różnią się od filmów, bo i nie mogą być takie same, ale wyrusza się z tego samego punktu, próbuje się wywołać te same emocje u widza teatralnego, jak i u widza w kinie. Według mnie te dziedziny sztuki są nieprzechodnie, każdy twórca dążący do syntezy wykrwawi się, próbując. Teatralny film i filmowy teatr są błędnymi wyobrażeniami, one nigdy nie wychodzą”.

[za: http://www.teatr-pismo.pl/index.php?sub=pokaz&f=artykul&nr=1554]