Kraków-Budapeszt samolotem z Ryanair


Mimo że renoma tego przewoźnika nie jest najlepsza, to i tak należy się cieszyć z kolejnego usprawnienia komunikacyjnego – przelotów Kraków-Budapeszt od połowy lutego 2012:

Kra­ków bę­dzie miał bez­po­śred­nie po­łą­cze­nie lot­ni­cze ze sto­li­cą Wę­gier, Bu­da­pesz­tem. Od po­ło­wy lu­te­go uru­cho­mi je ir­landz­ka linia lot­ni­cza Ry­ana­ir. Jak po­in­for­mo­wa­ła w pią­tek rzecz­nicz­ka Kra­kow Air­port Ur­szu­la Pod­ra­za, loty mię­dzy Kra­ko­wem i Bu­da­pesz­tem roz­pocz­ną od 18 lu­te­go. Będą się od­by­wać trzy razy w ty­go­dniu: we wtor­ki, czwart­ki i so­bo­ty.

[za: http://m.onet.pl/krakow/5017288,detal.html]

To nowe połączenie nabiera jeszcze większej wartości w obliczu zawieszenia działalności przez węgierskiego przewoźnika lotniczego – Malév:

Po 66 latach istnienia narodowy przewoźnik lotniczy Malév, ogłoszony 30 stycznia przez rząd podmiotem gospodarczym o znaczeniu strategicznym, nad ranem 3 lutego zawiesił działalność.

 Dyrekcja zdecydowała się na zawieszenie działalności znajdującego się pod ochroną przed upadłością Maléva po tym, jak władze lotniska w Tel-Awiwie ogłosiły, że na wylot samolotu węgierskiego przewoźnika zezwolą tylko pod warunkiem wcześniejszego rozliczenia się z lotniskiem. Na to jednak węgierskich linii lotniczych nie było już stać.

Partnerzy Malévu ostatnio coraz częściej prosili o wcześniejsze rozliczenie się z należności za swoje usługi, co spowodowało gwałtowne pogorszenie stanu finansowego spółki. Przyczyną takiego zachowania była wiadomość, że 9 stycznia Komisja Europejska uznała za niezgodne z prawem unijnym udzielone przez rząd przewoźnikowi w latach 2007-2010 dotacje i nakazała je oddać państwu. Za obecną sytuację wokół Maléva nawzajem oskarżają się partie polityczne.

[za: http://www.studium.uw.edu.pl/?old%2Fbis7-813]