Lekcja o przekładzie, Międzynarodowy Dzień Tłumacza 2014


Międzynarodowy Dzień Tłumacza 2014, autorka i prowadząca lekcję o sztuce przekładu, LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie,  organizator: Węgierski Instytut Kultury (link)

Jasiński