Lektury obowiązkowe tłumaczy literatury


Odnalezione w Tłumaczeniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury, opracowało wybór lektur, polecanych tłumaczom literatury pięknej – na stronie OwT znajdziecie opis każdego tomu:

 • Arkadiusz Belczyk, „Poradnik tłumacza: z angielskiego na nasze” Wydawnictwo IDEA, Kraków 2004
 • Jerzy Brzozowski, „Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
 • Piotr Bukowski, Magdalena Heydel, „Współczesne teorie przekładu. Antologia”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009
 • Karl Dedecius, „Notatnik tłumacza”, Czytelnik, Warszawa 1988, Tłum. Jan Prokop oraz Irena i Egon Nagowscy; wstęp Jerzy Kwiatkowski
 • Krzysztof Hejwowski, „Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 • Jarniewicz Jerzy, „Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012
 • Krzysztof Lipiński, „Vademecum tłumacza”, Wydawnictwo Idea, Kraków 2000
 • Krzysztof Lipiński, „Mity przekładoznawstwa”, Wydawnictwo Egis, Kraków 2004
 • Jerzy Pieńkos, „Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki”, Wyd. Wolters Kluwer
 • Michał Rusinek (red.), „O sztuce tłumaczenia”, Ossolineum, Wrocław 1955
 • Elżbieta Tabakowska, „Tłumacząc się z tłumaczenia”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009
 • Elżbieta Tabakowska, „O przekładzie na przykładzie”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008
 • Teresa Tomaszkiewicz, „Przekład audiowizualny”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Tomy ukazujące się w serii „Między oryginałem a przekładem”
 • Tomy ukazujące się w serii „Studia o Przekładzie” nakładem Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”, szczególnie:
 • Tomy ukazujące się w serii „Przekładaniec”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

literarytrans