Linde Partner 3/2012


Magazyn o biznesie Linde Partner (3/2012), przekład artykułu Györgya Ifju „Skarby Matyóföld”, Linde Partner – czytaj online

linde partner