Literacko o Węgrzech w Lublinie


Kwartalnik „Akcent”
oraz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

serdecznie zapraszają
na spotkanie literackie
z twórcami przybyłymi z Węgier 

Gośćmi spotkania będą:

János Szentmártoni – poeta, prezes Związku Pisarzy Węgierskich
Kinga Erős – krytyk literacki, sekretarz ZPW
Konrad Sutarski – poeta, eseista, tłumacz
Gábor Zsille – poeta, tłumacz, przewodniczący Sekcji Tłumaczy ZPW

Spotkanie poprowadzą Ewa Hadrian (WBP) i Bogusław Wróblewski (red. naczelny „Akcentu”)

jeszcze_blizej_antologia młodej liryki węgierskiej
W trakcie spotkania będzie można nabyć antologię poezji węgierskiej przygotowaną przez kwartalnik „Akcent”

6 listopada 2014 r. , godz. 17.00
Czytelnia Naukowa WBP, Lublin, ul. Narutowicza 4