Literatura na Świecie – okno na Węgry


Wśród czasopism i periodyków literackich jedno z najważniejszych miejsc zajmuje Literatura na Świecie:

Ukazujący się od 1971 r. miesięcznik poświęcony literaturze obcej, wydawany do końca marca 2010 przez Bibliotekę Narodową, a od 1 kwietnia 2010 przez Instytut Książki. Pismo uznawane jest za jedno z najważniejszych przedsięwzięć („instytucji”) dla polskiej literatury i kultury. Od maja 1994 roku „Literatura na Świecie” należy do grupy Pism Patronackich, wydawanych przez Bibliotekę Narodową i objętych mecenatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W miesięczniku ukazują się przekłady z dzieł literatury światowej (głównie drobniejsze formy, np. opowiadania, nowele, rozmaite gatunki poezji, czasem fragmenty powieści), a także analizy literackie oraz eseje poświęcone rozmaitej problematyce, zwykle związanej z głównym tematem każdego numeru. Na łamach miesięcznika ukazują się także teksty poświęcone teorii i praktyce przekładu. Redakcja Literatury na Świecie, skupiająca środowisko polskich tłumaczy, organizuje corocznie konkurs na najlepszy przekład dla zawodowców i debiutantów.

[za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_na_%C5%9Awiecie]

Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie Literatury na Świecie:

  • opis najnowszego numeru
  • zespół
  • archiwum
  • nagrody
  • prenumeratę

Literatura na Świecie ma wielkie zasługi w propagowaniu literatury węgierskiej, zarówno w przekładach wyśmienitych tłumaczy, jak i debiutantów (vide ex.: nr 3/1975,  4(177), 9/2000, 9-10/2005, 5-6/2009, 11-12/2009, 11-12/2011). Główne podziękowania należą się Annie Góreckiej, pracującej w redakcji od 1997 roku, tłumaczce węgierskiej prozy i poezji, która opiekuje się głównie literaturą węgierską, a przy tym także izraelską, rumuńską, bułgarską i słowacką.